ระเบียบการ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี มาแล้วจ้า น้องๆที่อยากเรียนที่นี่สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการรับสมัคร เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับได้เลย น้องๆ ม.6 จากทั่วประเทศสามารถสมัครได้จ้า ดูแค่เกรดขั้นต่ำ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,066 คน 

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก