สกอ.ไฟเขียว สควทท.ปรับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในขณะที่สควทท.เล็งจัดสอบคัดเด็กเข้ามหา’ลัยเองเหมือนกลุ่มแพทย์

วันนี้( 8 พ.ย.)ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( มก.) ในฐานะประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.)เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนพร้อมตัวแทน สควทท. ได้เข้าพบดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อขับเคลื่อนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจาก มคอ.สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ใช้มา 6 ปีแล้ว และยังไม่มีการปรับเลย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะต้องปรับ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) ก็เห็นชอบให้ สควทท.ไปตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางในการปรับมคอ.สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ว่าจะเป็นอย่างไร


ศ.ดร.สุภา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สควทท.ก็กำลังจะตั้งคณะทำงานเพื่อดูเรื่องการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้ง เนื่องจากยังพบปัญหาเดิมที่เด็กสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจจะทำคะแนนวิชาสังคม  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี ขณะที่คะแนนวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยดี  แต่คะแนนรวมผ่านการคัดเลือก  แต่เมื่อเด็กเรียนได้ระยะหนึ่งพบว่าตัวเองไม่ถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องออกกลางคัน ทำให้เสียเวลาเรียนและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  ดังนั้นสควทท.จึงมีแนวคิดที่จะจัดสอบเองเหมือนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ซึ่งจะทำให้ได้เด็กตามที่มหาวิทยาลัยต้องการมากขึ้น และที่สำคัญเด็กจะได้เรียนในสิ่งที่ตนถนัดจริง ๆ


ด้านผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า  ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะปรับมอค.สาขาวิทยาศาสตร์ฯเพราะขณะนี้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีข้อมูลความต้องการของตลอดแรงงานชัดเจนแล้ว ดังนั้นจะทำให้สามารถกำหนดมคอ.ได้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวกันและจะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้รู้ว่าบัณฑิตที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถขั้นต่ำเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากคุณสมบัติขั้นต่ำแล้วบัณฑิตแต่ละสถาบันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสถาบัน เช่น  มบ. จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น

Credit  https://www.dailynews.co.th/education/608889