มาแล้วครับเกณฑ์คัดเลือกทั้งหมดและจำนวนรับ รับตรงรอบ 3 ของ ม.สงขลานคริทร์ 61 รีบเข้ามาดูกันนะคับจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวสอบวิชาอะไรบ้าง !

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561)และวิชาสามัญ 9วิชา(สอบมีนาคม 2561) (โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3)

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก