ค่าย สร้างเสริมประสบบการณ์และแรงบันดาลใจสู่รั้ว ม.อ. 2560
Medtech camp the 3rd คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่จัดค่าย
 5-7 มกราคม 2560

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-1 ธันวาคม 2560
- ประกาศผลการคัดเลือก 7 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- มีความสนใจในคณะเทคนิคการแพทย์มาก่อน (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
- สามารถพักสถานทีที่จัดเตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
- ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่+ประกาศผลการคัดเลือก
ใบสมัคร >>คลิกที่นี่<<

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B7CE7Ea8ehQ4YzdpcV80UVVmR00

 

ติดตามรายละเอียดข่าวสารของโครงการได้ที่
FB: Medtech Camp PSU (https://www.facebook.com/Medtechpsucamp/)

หรือติดต่อพี่ๆโดยตรง

พี่หมู 093 6200353

พี่กุ๊ก 061 9945590