กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา กว่า 60 คน ยื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ร้องหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ด้าน อธิการบดีมทร.พระนคร รับหลักสูตรไม่ผ่านจริง กำลังหาทางเยียวยา

 วันนี้ (14 พ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ประมาณ 60 คน เดินทางยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เรื่อง ขอร้องเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร  โดยนายอนุศักดิ์ พรเกียรติศักดิ์  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.พระนคร  กล่าวว่า  พวกตนต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจาก มทร.พระนคร ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปี 2553 เป็นรุ่นแรก และนักศึกษาที่ได้เข้ารับการศึกษาที่สาขาวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปี 2553 ได้รับความเดือดร้อน เพราะหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรได้  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้ทำการเปิดสอนก่อนได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบกับนักศึกษาทั้งหมด  และนับตั้งแต่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวมา 8 ปี หลักสูตรก็ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางสภาวิศวกร

 “ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ แต่จนถึงขณะนี้มีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 4 รุ่น แต่ก็ยังไม่มีนักศึกษาคนใดที่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพฯกับสภาวิศวกรได้เลย ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามไปยังอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เมินเฉยและผัดผ่อนเรื่องมาตลอด ซึ่งแจ้งเพียงว่า กำลังดำเนินการให้อยู่  แต่ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งได้ทราบว่ามีการเยียวยาด้วยการให้นักศึกษาโอนหน่วยกิตและกลับมาเรียนเพิ่มเติมอีก 2-3ปี ซึ่งถือว่าเสียเวลามาก อย่างไรก็ตามขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด เพราะพวกเราได้รับผลกระทบไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯที่จะนำไปสมัครงานได้ และมีหลายคนที่สอบข้าราชการแต่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ เนื่องจากขาดใบประกอบวิชชาชีพฯ ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสที่สำคัญ”  นายอนุศักดิ์ กล่าว

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร กล่าวว่า เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ   ซึ่งยอมรับว่าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ยังไม่ได้ผ่านรับการรับรองจากสภาวิศวกรจริง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากปีการศึกษา 2553 มาเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร ทำให้นักศึกษาที่จบในหลักสูตรดังกล่าวจึงยังไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวจากสภาวิศวกรได้  โดยขณะนี้เรื่องขอการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาวิศวกร  สำหรับการเยียวยานักศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว 3 รุ่น มาเรียนเพิ่มเติมหน่วยกิตในบางวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ รวมถึงจะประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่เด็กได้เข้าไปทำงาน เพื่อขอเวลาให้เด็กมาเรียนเพิ่มหน่วยกิตจนครบหลักสูตร ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

Credit  dailynews