โค้งสุดท้าย รับตรง รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 61 เปิดรับถึง 30 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษา
ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2561วิธีการรับด้วย PORTFOLIO (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัครถึง 30 พ.ย. นี้

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก