เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.เปิดระบบรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th นั้น จากการเปิดระบบรับสมัคร GAT/PAT ในวันแรก พบว่า มีผู้สมัครสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะเลือกสนามสอบในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ต้องทำการสมัครสอบ ชำระเงิน แล้วกลับเข้ามาในระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบซึ่งส่งผลต่อระบบการรับสมัครสอบและระบบการชำระเงิน

“ทั้งนี้ทางสทศ. ยืนยันว่า ระบบไม่ล่ม แต่สาเหตุที่การสมัครผ่านเว็บไซต์เกิดการติดขัด เพราะปีนี้มีผู้สมัครรมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยวันแรกสมัครถึง 92,000 คน ขณะที่ปีที่ผ่านมายอดสมัครวันแรก เพียง 57,000 คน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา สทศ.จึงจำเป็นต้องปิดระบบเฉพาะการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานีชั่วคราว เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามปกติ ส่วนผู้สมัครในจังหวัดอื่นๆ (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี) สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ตามปกติ โดยสทศ. จะเปิดระบบการเลือกสนามสอบใน 3 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี อีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป”นายสัมพันธ์กล่าว

Credit https://www.matichon.co.th/news/740395