รับตรง ทุน 100% "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน
ม.หัวเฉียว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน

เปิดรับสมัคร 1-16 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าเว็บไซต์หลัก https://admission.hcu.ac.th