ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครใน 40 สาขาวิชา

น้องๆสามารถเข้ามาดูจำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือกได้แล้วนะครับ
จะได้เตรียมตัวสอบได้ถูก ไม่ต้องอ่านหนังสือทุกวิชา

แม่ฟ้าหลวง มีไม่กี่สาขาที่ใช้ GAT/PAT ส่วนใหญ่จะเน้นวิชาสามัญ >.<