รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่


+ โควตานครชัยบูรินทร์
+ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61
คณะแพทย์ ทันตะ และอีกหลายๆคณะก็เปิดรับในรอบนี้นะครับ

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก