รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

 

เปิดรับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561

เข้ามาดูเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำและเกณฑ์คัดเลือกคณะต่างๆกันนะครับ 
 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก