ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
โครงการการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561


Image

Image     

ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่