แม้ระเบียบการับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ของ มหิดล ยังไม่ออกนะครับ 
แต่ล่าสุดมหิดล ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า คณะต่างๆ ทั้งรอบ 2 และ 3
ต้องสอบวิชาสามัญและ GAT/PAT วิชาอะไรบ้าง
น้องๆที่สนใจอยากเข้ามหิดล เข้ามาดูได้เลยจะได้เตรียมตัวถูก

ข้อมูลสรุป วิชาสามัญ GAT/PAT ที่ใช้แต่ละหลักสูตรกำหนด
ระบบรับตรง TCAS รอบ 2 และ 3 ม.มหิดล 2561

Dowload