เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 6ธันวาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน บางเขน ตัวแทนสภาทนายความ เป็นคนกลางร่วมเจรจาระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับกลุ่มนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาหลักสูตรปีการศึกษา 1/2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากกรณีจ่ายค่าเรียนและศึกษาจนจบหลักสูตรแล้วไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ เนื่องจากหลักสูตรนั้นมีปัญหาที่คุรุสภาไม่รับรอง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตด้วย

นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว กล่าวว่า ตนและนักศึกษากว่า 20 คนเจรจา ได้สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาไว้ถึง 33 ข้อ และข้อเสนอที่จะพูดคุยกับผู้แทนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายวิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ติดตามอีก 1 คน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย มาพูดคุย แต่ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง 30 นาทีเจรจาจบลง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งบรรยากาศของการพูดคุยนั้น ฝ่ายผู้แทนมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มก่อนโดยยืนยันตัวเลขการเยียวยาเดิมคือ 70,000 บาท นักศึกษามีค่าใช้จ่ายจริง 157,000 บาท นอกจากนี้ระหว่างหลักสูตรก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประกอบกิจกรรมทางการศึกษาอีก รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตลอดการศึกษา ประมาณ 300,000 บาทต่อคน ดังนั้นไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ อีกทั้งบางคนเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เพราะไม่มีการรับรองหลักสูตร ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับหรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะนำวุฒิการศึกษานี้ไปใช้ในความเจริญก้าวหน้าทางการงานระดับบริหารได้เขาก็ยังมีค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในอนาคตอีกด้วย

นายนิโรธ กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยเป็นคดีแพ่ง และทางอาญา น่าจะเข้าข่ายความผิดฉ้อโกงประชาชน ดังนั้นในวันนี้ ตนและคณะนักศึกษารวม 22 คน ได้ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น และเขียนคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความฯ เพื่อให้จัดทนายความดูแลการฟ้องคดีแพ่งและอาญากรณีนี้น่าจะยื่นฟ้องในรูปแบบ “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม” โดยขณะนี้ตนได้แจ้งข้อมูลให้กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มแชทไลน์เดียวกันที่มีจำนวนประมาณ 600 คน ทราบแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีเดียวกันก็น่าจะทยอยมาให้ข้อมูลกับสภาทนายความฯ ต่อไป อย่างไรก็ดี ในวันที่ 18 ธันวาคม นี้ สภาทนายความฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมทันที อย่างไรก็ตามจะเชิญตัวแทนจากกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาร่วมรับทราบถึงปัญหาโครงสร้างการศึกษาของไทยด้วย แต่ก็ต้องถูกกันออกไป

Credit  https://www.matichon.co.th/news/756978