เนื่องจากพี่เดย์ ไม่อยู่แล้ว พี่กล้า อาสามาคุยกับน้องๆเอง

 

http://www.unigang.com/