จากความฝันและจินตนาการ สู่การทดลองเป็นนิสิตแพทย์ของจริง.. กับ 'ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ' ครั้งที่ 24

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้ามาสัมผัสถึงชีวิตนิสิตแพทย์

เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมใกล้ชิดรุ่นพี่นิสิตแพทย์ตัวจริง

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เปิดขยายระยะเวลาสมัครถึง 31 ธันวาคม 2560

น้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครได้ผ่าน 2 ช่องทาง

1. ผ่านทาง Google Form https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe46SxOGK_WN2qeQm…/viewform

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง https://drive.google.com/…/1JjfuQ3P-G7IqHH5djCuzhj5hB1…/view

- - -

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง FB ค่ายสู่ฝันวันเป็น