เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553  ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ว่า จากการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม มีนักเรียนมาสมัคร 20,000 กว่าคน แต่มีสิทธิ์สอบเกือบ 20,000 คน ที่เหลือขาดคุณสมบัติและสละสิทธิ์แต่เป็นจำนวนน้อย ขณะที่มีที่นั่งจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน รวม 17 คณะ รองรับได้เพียงแค่ 1,432 คน ถือว่ายอดผู้สมัครมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วมียอดผู้สมัครเพียงแค่ 15,000-16,000 คน ขณะที่ปีนี้คาดการณ์ตอนแรกว่าจะมีผู้สมัครแค่ 12,000 คน แต่กลับมาสมัครสูงเป็น 20,000 คน ตนยังแปลกใจว่าทำไมยอดสมัครสูงมาก

 ศ.นพ.อาวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่เอกสารไม่ครบ เช่น ขาดรูปถ่าย กสพท.คงไม่สามารถขยายเวลายื่นหลักฐานได้อีกแล้ว เพราะจะสอบวิชาเฉพาะในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้กสพท.จัด เตรียมทุกอย่าง เพราะต้องมาเตรียมทั้งเรื่องสถานที่สอบ เลขที่นั่ง จัดโค้ดตรงตามเลขที่นั่ง ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว โดยเฉพาะสถานที่สอบซึ่งพอดีกับผู้เข้าสอบ ถ้าต้องเพิ่มเข้ามาแม้แต่คนเดียว ก็ต้องหาสถานที่สอบเพิ่มเติม ซึ่งไม่ทันแน่กับระยะเวลาที่เหลืออยู่แค่ 7 วัน

 "ที่ผ่านมากสพท.เปิดให้ยื่นคำร้องโดยดาวน์โหลดคำร้องที่เว็บไซต์ของกสพท.และ มีผู้มายื่นคำร้องเนื่องจากขาดเอกสารเป็นระยะๆ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้นำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาตลอดมา กระทั่งมีการประชุมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉะนั้นแม้จะยื่นคำร้องเข้ามาตอนนี้ คณะกรรมการฯ ก็พิจารณาและดำเนินการให้ไม่ทันแล้ว" เลขาธิการกสพท. กล่าว 

 

Credit    คมชัดลึก