ประธาน ทปอ บอก ครูความนิยมลดลง !! อธิการ สวนสุนันทาเลยออกมาให้ข่าว ครูยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด เผยเตรียมยุบหรือปรับปรุง 33 สาขาจากทั้งหมดที่เปิดสอน 111 สาขา เด็กเรียนน้อยไม่คุ้มทุน

กรณีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุว่าเทรนด์คณะยอดฮิตในปี 2561 คือ คณะ/สาขาที่มีงานทำ รายได้ดี และมั่นคง ได้แก่ สาขาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล โดยสาขาที่โดดเด่น คือ วิศวกรรมโยธา เพราะรองรับเมกะโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนั้น

นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า จากการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือทีแคส ปีการศึกษา 2561 รอบแรก พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน พบว่า คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ยังได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย นิติศาสตร์และคณะ/สาขา ด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจการบิน และสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ขณะที่สาขานิเทศศาสตร์ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นการเรียนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเท่าที่ดูคนยังอยากเรียนนิเทศศาสตร์แต่กลัวตกงาน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สาเหตุที่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยังเป็นที่นิยมเพราะมีอาชีพรองรับ แต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอัตรารองรับที่แน่นอน และไม่ได้น้อย เช่นเดียวกับนิติศาสตร์ ซึ่งหากสามารถสอบเข้าสู่วิชาชีพได้ ก็ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิต

“ภาพรวมของกลุ่ม มรภ. เท่าที่ดูคิดว่าสาขายอดฮิตมาแรงยังคงเป็น ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งปี 2560 ที่ผ่านมาอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 40:1 เชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะไม่ต่างกัน ทั้งนี้ ยอมรับว่าบางสาขามีคนเลือกเรียนน้อย หรือบางสาขาไม่มีคนสมัครเข้าเรียน ดังนั้น มร.สส. จึงกำลังพิจารณาปรับปรุงและยุบการเรียนการสอนในบางสาขา โดย มร.สส.เปิดสอนทั้งหมด 111 สาขา จากการวิเคราะห์พบว่า มี 33 สาขาที่อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง หรือต้องยุบเลิกสอนในอนาคต ซึ่งมีทั้งสาขาด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปรับปรุงอาจเปิดสอนในระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน ทั้งผู้เรียนและต้นทุนในการเปิดสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนสาขาที่อาจจะต้องยุบเลิก จะพิจารณาจากความต้องการของตลาดแรงงาน คุณภาพการเรียนการสอน และความคุ้มทุนในการเปิดสอนเป็นหลัก” อธิการบดี มร.สส.กล่าว

Credit   matichon.co.th/news/788128