รับตรงรอบ Portfolio 1/2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากโครงการสร้างปัญญาวิทยผลิตนักเทคโน YSTP ทุนเต็มจำนวน และ ทุนครึ่งจำนวน รวม 30 คน  รับแบบปกติ 100 คน

+ทุนสร้างปัญญาวิทยผลิตนักเทคโน YSTP ฟรีค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง + ค่าใช้จ่ายรายเดือน 5000 บาท
+ทุนเต็มจำนวน ฟรีค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงทั้งหมด
+ทุนครึ่งจำนวน ฟรีค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงประมาณครึ่งหนึ่ง

เปิดรับถึง 8 มกราคม 2561 นี้ สมัครออนไลน์จ้า

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก