ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2  รับแบบโควตาพื้นที่ / โครงการความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร 15-31 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

28 กันยายน 2560


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

22 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา รอบที่ 2 รับแบบโควต้าพื้นที่ / ความสามารถพิเศษ

15 มกราคม 2561


ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาพิการ

22 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

25 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)

25 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

25 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัครโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 มกราคม 2561

หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www.tuadmissions.in.th/admissions/10