การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เปิดรับสมัครถึง 24 มกราคม นี้

โครงการการรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

ระเบียบการ โควตาภาคอีสาน 

ระเบียบการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

เว็บไซคต์หลัก