ว่าที่บัณฑิตสาวคณะรัฐศาสตร์ ทุนเฉลิมราชกุมารี ม.รามคำแหง เผยอุปสรรคและความยากจน คือ แรงผลักดันให้สู้ชีวิต โลกนี้ถ้าไม่มีคำว่า “อุปสรรค” มนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่า “ความพยายาม”

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “PR Ramkhamhaeng University” ถึงคำสัมภาษณ์ของ น.ส.ธนิดา แสนสล่า หรือ น้องแจน ว่าที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม ปัจจุบันทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ในตำแหน่ง Easy Buddy โดยเป็นผู้ที่ได้รับ “ทุนเฉลิมราชกุมารี” ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า มุ่งเน้นให้เด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคมไทย ซึ่งเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

น้องแจน เล่าว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนเรียนฟรีจนจบชั้นปริญญาตรี ทำให้ตนเองมีโอกาสได้เรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาเป็นว่าที่บัณฑิตในวันนี้

“ดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัด มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจน และพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นภาระของแม่คนเดียว ทั้งยังต้องส่งน้องชายเรียนหนังสือด้วย ทำให้เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จึงตัดสินใจหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือระดับปริญญาตรี โดยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร มาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ เพราะค่าหน่วยกิตถูกที่สุด และวิชาเรียนที่สามารถอ่านหนังสือไปด้วย ทำงานไปด้วยได้" น้องแจน เล่า

น้องแจน กล่าวอีกว่า จากนั้นก็เริ่มสมัครทำงานต่างๆ และเปลี่ยนไปมาหลายบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับตารางเวลาที่จำเป็นต้องเข้าเรียนในบางรายกระบวนวิชา ส่วนการแบ่งเวลาในการเรียนและการอ่านหนังสือ จะดูบรรยายย้อนหลัง และการเตรียมตัวสอบ จะหาเวลาเข้าฟังคำบรรยายคาบสุดท้าย เพราะอาจารย์จะบอกแนวข้อสอบ และถามขอบเขตการออกข้อสอบในวิชานั้น เวลามีข้อสงสัยหรือมีคำถามให้ถามอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง ฝึกเขียนแนวคำตอบ และนัดรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อทบทวนหนังสือ ที่สำคัญ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่ากดดันตัวเอง 

“ระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียนก็มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาตลอดเวลา ทั้งเรียนไม่ทันเพื่อน สอบไม่ผ่าน และเงินไม่พอใช้จ่าย ทำให้ท้อจนหมดแรงหลายต่อหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่มีปัญหาจะบอกกับตนเองเสมอว่าอนาคตต้องดีกว่าที่ผ่านมา แม่และน้องต้องมีชีวิตที่สบายกว่านี้ สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ขอให้ขยัน อดทน และไม่ย่อท้อต่อการเรียน ขอให้คิดถึงคนข้างหลังทั้งพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่สงเสียเราให้ได้เรียนหนังสือ ท่านยังคงรอวันที่เราสำเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพเลียงดูตนเองได้ “ทุกความพยายามอาจไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จ .. แต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายาม” น้องแจน กล่าว

น้องแจน ยังเผยอีกว่า วันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เหมาะสมได้เรียนฟรีตลอดจนจบชั้นปริญญาตรี และจะมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณธรรมจริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน ดิฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และทำประโยชน์ให้กับสังคม ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้รับทุนต่อไป

ทั้งนี้ เพจยังระบุด้วยว่า น้องแจนเป็นหนึ่งในแอดมินเพจ PR Ramkhamhaeng University  เรียบเรียง Manager