คู่มือการสอบ O-NET  2553 ( สอบ มีนา 54 ) มีแนวข้อสอบ + รูปแบบข้อสอบ  น้องๆ  ป.6 ม3 โดย เฉพาะ ม.6 ควรโหลดไปดูอย่างยิ่ง !!!  แล้วมีไขข้อข้องใจ ว่าข้อออกมา ทำไมไม่เคยเรียน ??

 

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนในการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 (คลิกที่นี่)
ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียนในการสอบ O-NET ม.6 (คลิกที่นี่)
 

 

http://www.unigang.com/