โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ออกบัตรสมาชิก University Movie Pass สำหรับนักศึกษา 6 สถาบันชื่อดัง ดูหนังได้ไม่จำกัดเรื่องและรอบฉาย เดือนละ 200 บาท ชาวเน็ตแห่แชร์

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kasemphat Khomthong Senior ได้โพสต์บัตรสมาชิก University Movie Pass ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บัตรดังกล่าวสามารถชมภาพยนตร์กี่รอบ กี่เรื่องก็ได้ โดยไม่ซ้ำกับเรื่องเดิม โดยชำระเงินเดือนละ 200 บาท ปัจจุบันสามารถสมัครได้เฉพาะนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://moviepass.majorcineplex.com/moviepass_reg/ กรอกรหัสนักศึกษา จากนั้นมารับบัตรที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาไหนก็ได้

Credit   mgronline