สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประเภทโควตาภาคตะวันออกและโควตาบุตรเจ้าหน้าที่  ประจำปีการศึกษา 2561


เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561

โควตาภาคตะวันออก

โควตาบุตรเจ้าหน้าที่