สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ เว็บไซต์ Usierra.com และ Enconcept เชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ในโครงการ “KMITL Pre-GAT/PAT 61” ฟรี ใน 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 - 11 ก.พ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ (KMITL Convention Hall) เพื่อประเมินความรู้และความสามารถของตน ว่าสามารถทำคะแนนสอบคัดเลือกเข้าคณะที่ต้องการได้หรือไม่ สำหรับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำตามความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.KMITL-PreGATPAT61.com ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ก.พ. 2561 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/usierraTH/