เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการพึงระวัง ของสังคมการศึกษาของเด็กไทย ที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นอย่างมากเพราะมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 40 ติดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาเพียงแค่ ญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่านั้น

ซึ่งการรังแกกันในวัยนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะต่อๆไปในเรื่องของ การเก็บกด เป็นอันธพาล ยาเสพติด และอาการซึมเศร้าโรคทางจิตเวชตามๆมา รวมอีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังมีปัญหาการแกล้งกันโดยผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียมาเป็นอันดับต้นๆ อาทิเช่น รูปภาพ และคลิปวิดีโอ มันอาจกลายเป็นที่เปิดกว้างและเป็นอันตรายแก่เด็กและเยาวชน อาจทำให้เกิดความอับอาย ไม่อยากไปโรงเรียน และปัญหาอื่นจะตามๆมา 

โดยเด็กกลุ่มที่ถูกรังแกส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า เด็กพิการ กลุ่มเด็กนักเรียนเพศทางเลือก ซึ่งจะถูกรังแกมากเป็นพิเศษ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก เพราะทางกรมสุขภาพจิตได้กล่าวถึง การพัฒนาโปรแกรมป้องกันเด็กรังแกกันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 6-13 ปี ซึ่งวัยนี้เป็ยวัยที่เด็กกำลังเรียนรู้เรื่องเพื่อน และการพัฒนาทางด้านต่างๆเช่น บุคลิกภาพ ด้านศีลธรรมรวมถึงอยู่ในสังคม

วิธีป้องกันการแกล้งกันในโรงเรียน

- การบอกครูประจำชั้น

- ไม่อยู่คนเดียว

- ไม่ตอบโต้อีกฝ่ายที่จะทำให้ถูกกลั่นแกล้งมากกว่าเดิม

เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่น่าตกใจสำหรับประเทศไทย ที่ทางรัฐบาลและตามโรงเรียนต่างๆควรเห็นความสำคัญและใส่ใจมากยิ่งขึ้น ต่อปัญหาเหล่านี้ที่มีมาอย่างยาวนาน

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต

ภาพ : istock

เรียบเรียง Sanook