เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รวม 8 โครงการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2561