สทศ.จี้โรงเรียน 36 แห่งส่งรายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ภายใน 10 พ.ย.นี้ ระบุระดับ ม.6 จำนวน 21 แห่ง ม.3 จำนวน 6 แห่ง และ ป.6 จำนวน 9 แห่ง
       
       วันนี้ (22 ต.ค.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้เปิดให้โรงเรียนทั่วประเทศได้ส่งข้อมูลนักเรียนทุกคนที่จะเข้าสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ที่จะจัดสอบในช่วงเดือน ก.พ. 2554 ซึ่งหมดเขตการส่งข้อมูลในวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา และยังได้ขยายเวลามาอีก 2 ครั้ง แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาที่ สทศ.อีก 36 แห่ง ได้แก่ ระดับ ม.6 จำนวน 21 แห่ง ดังนี้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 แห่ง คือ ร.ร.บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา กทม., สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 13 แห่ง คือ ร.ร.กิตติยารามวิทยา จ.อ่างทอง, ร.ร.ผาสุกวิทยา จ.ชลบุรี, ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ, ร.ร.พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา จ.อุบลราชธานี, ร.ร.พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา จ.อุบลราชธานี, ร.ร.ศรีใครวิทยา จ.อำนาจเจริญ, ร.ร.วัดโกเสยเขต จ.หนองคาย, ร.ร.วัดโพธิสมภาร จ.หนองคาย, ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย, ร.ร.สุพรรณภูมิพิทยา จ.ร้อยเอ็ด, ร.ร.แม่แจ่มปริยัติศึกษา จ.เชียงใหม่, ร.ร.วชิรกุญชรมัธยม จ.กำแพงเพชร
 
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1 แห่ง คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กทม., สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 แห่ง คือ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี, ร.ร.บ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี, ร.ร.บุ่งคล้านคร จ.หนองคาย, ร.ร.บ้านบัวราษฎร์บำรุง จ.สกลนคร, ร.ร.ท่าชีวิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี, ร.ร.นาขยาดวิทยาคาร จ.พัทลุง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 1 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง
       
       ศ.ดร.อุทุมพรกล่าวด้วยว่า สำหรับระดับ ม.3 มีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ สังกัด สพฐ. 3 แห่ง คือ ร.ร.วัดตลาดโพธิ์ จ.สิงห์บุรี, ร.ร.วัดโคกพระ จ.สิงห์บุรี, ร.ร.บ้านสำโรงตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ, สังกัด สถ. 1 แห่ง คือ ร.ร.กีฬาจังหวัดตราด จ.ตราด, สังกัด พศ. 1 แห่ง คือ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม จ.นครศรีธรรมราช และ สังกัด สช. 1 แห่ง คือ ร.ร.พีระยานาวินคลองหิน จ.ปัตตานี และ ระดับ ป.6 มีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้สังดัก สถ. 1 แห่ง คือ ร.ร.เทศบาล 3 วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์, สังกัด สพฐ.7 แห่ง คือ ร.ร.วัดวรดิษฐ์ จ.บุรีรัมย์, ร.ร.วัดโพธิ์ชัย จ.บุรีรัมย์, ร.ร.บ้านเริงรมย์ จ.ศรีสะเกษ, ร.ร.บ้านสำโรงตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ, ร.ร.วัดมหิงสาวาส จ.เชียงใหม่, ร.ร.บ้านวังผาชัน จ.อุตรดิตถ์, ร.ร.นิคมพัฒนา 9 จ.นราธิวาส และ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง คือ ร.ร.บ้านไอร์บือแต จ.นราธิวาสดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนรีบส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET มายัง สทศ.ภายในวันที่ 10 พ.ย.นี้
       
       “สทศ.ได้ทำหนังสือถึงนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. เนื่องจากรมว.ศธ.ได้ออกข่าวว่าเด็กทุกคนต้องได้สอบ O-NET ซึ่ง สทศ.ก็อยากยืนยันว่าเด็กที่เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้สอบ O-NET ทุกคน และการที่โรงเรียนยังไม่ยอมส่งรายชื่อนักเรียนที่จะสอบ O-NET มาให้ เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะติดต่อให้โรงเรียนจัดส่งมาให้ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากรณีโรงเรียนพระปิริยัติธรรมและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ อาจไม่มีเด็กสอบ O-NET ดังนั้นจึงอยากขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้แจ้ง สทศ.ทราบด้วย” รักษาการ ผอ.สทศ.กล่าว

Credit     Manager.co.th