"บิ๊กตู่”สั่งทบทวนให้ทุนการศึกษา ต้องตอบโจทย์ประเทศ "หมออุดม"มอบสกอ.ปรับเกณฑ์ใหม่ ไม่ให้เด็กเลือกเอง ต้องมีข้อผูกมัดและกลับมาทำงานให้มหา'ลัย

วันนี้(26ก.พ.)ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ซึ่งที่ประชุมได้หารือเรื่องการผลิตอาจารย์ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทบทวนเรื่องการให้ทุนการศึกษาว่า ตอบโจทย์ประเทศจริงหรือไม่ ทำให้ต้องมีการกำหนดทิศทางโดยมีเป้าหมายว่าจะส่งเสริมอาจารย์สาขาใดบ้าง เช่น สาขาที่จะเกิดขึ้นใหม่ สาขาที่มีความจำเป็นสำหรับประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลยินดีที่จะให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในสาขาเหล่านั้น ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ไปศึกษาการปรับกระบวนการการให้ทุนการศึกษาใหม่ โดยต้องระบุสาขาที่จะให้ทุน และต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วย ไม่ใช่เปิดโอกาสให้เด็กไปเลือกเรียนเอง ให้ทุนแบบไม่มีข้อผูกมัด และเมื่อผู้รับทุนเรียนจบก็ต้องกลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการกำหนดเรื่องเหล่านี้ ทั้งที่เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กเรียนดี เรียนเก่ง แล้วก็ไปทำงานที่อื่น

“นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ด้วยว่า แต่ละหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ไม่ใช่จะให้ทุนอาจารย์ในสาขานั้น ๆ มหาวิทยาลัยละ 1 คนเหมือนที่ผ่านมา เพราะจะทำให้จำนวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด เพราะเมื่อมีอาจารย์ในสาขานั้นอยู่คนเดียวก็จะทำให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การทำวิจัย ห้องแลปที่มีมูลค่าสูง มหาวิทยาลัยก็อาจมองว่าไม่คุ้มค่าอีก ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยต้องการเปิดสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ก็ต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 3-4 คน ซึ่งจะทำให้การลงทุนมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากขึ้น”รมช.ศธ.กล่าว
  

Credit https://www.dailynews.co.th/education/629278