มข.ทุ่ม 2 หมื่นกว่าล้าน เพิ่ม 5,000 เตียง เป็นรพ.ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน ผู้บริจาคได้รับการรักษาฟรีตลอดชีวิต เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ ดำเนินการดังกล่าว 2ระยะ คาดระยะที่ 1ใช้เวลา 2-3ปี 

วันนี้ (14 มี.ค.) ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วย นายมิงขวัญ แสงสุวรรณ์อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และ รศ.นพ.ชาญชัญ พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. ได้แถลงข่าวการจัดตั้งโรงพยาบาล(รพ.)ศรีนครินทร์ มข.ขนาด 5,000 เตียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน โดยมีรศ.ดร.กิตติชัย  กล่าวว่า รพ.ศรีนครินทร์ มข.ตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มี 40 เตียงให้บริการประชาชน  การศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด จำนวน  22-23 ล้านคน จึงได้ขยายจำนวนเตียงเป็น 1,100 เตียง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้รพ.ต้องปฎิเสธผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาสุขภาพ ทางมข.จะขยายเตียงเป็น 5,000 เตียง โดยเป็นรพ.ใหญ่และมีจำนวนเตียงมากที่สุดในประเทศไทยและอาซียน โดยใช้งบประมาณ 24,500 ล้านบาท พัฒนาให้เป็นรพ.ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์  และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และโรคเฉพาะทาง

นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า จำนวนประชากรในภาคอีสานเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ  ขณะที่รพ.ในประเทศมีปัญหาเรื่องเตียงไม่พอ สัดส่วนจำนวนเตียงต่อประชากรสูงถึง 1 เตียงต่อ 636 คน ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง ญี่ปุ่น อยู่ที่  1 ต่อ 126 ดังนั้นรพ.ศรีนครินทร มข.จะเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนเตียง โดยมีจุดยืนในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ไม่แสวงหากำไร เน้นรักษาผู้ป่วยคนไทย และคนอีสาน โดยงบฯในการดำเนินการจะมาจากการระดมทุน เปิดรับบริจาคจากประชาชน ซึ่งผู้บริจาคจะถือเป็นสมาชิกพิเศษที่เรียกว่า กองทุนอายุวัฒนะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วงเงิน 4 ล้านบาท จำนวน 500 ท่าน และวงเงิน 5 ล้านบาท จำนวน 2,000 ท่าน ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับตอบแทนด้วยการรักษาฟรีตลอดชีวิตจากคณะแพทย์ มข. ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  และการบริจาคสามารถแบ่งเป็น 3 งวดเพื่อหักภาษี แต่สิทธิ์พิเศษจะได้รับตั้งแต่ปีแรกที่บริจาค

ด้านรศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะแรก จำนวน  3,500 เตียง ใช้งบประมาณ  14,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี เมื่อดำเนินการระยะแรกเสร็จก็จะดำเนินการระยะที่ 2 ทันที ให้ครบ 5,000 เตียง ใช้งบฯ10,500ล้านบาท  โรงพยาบาลที่มีอาคารสูงประมาณ 20-39 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ มีที่จอดรถ 1,600 คัน มีห้องผ่าตัดเพิ่ม 2-3 เท่าจากเดิม มีเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตในห้องไอซียูเพิ่มอีก 30% มีเรือนพักญาติ อาคารสนับสนุนบริการ  โดยจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม เพราะเป็นรพ.ของรัฐ มีจุดมุ่งหมายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกระดับ ให้บริการมาตรฐานการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามผู้สนใจบริจาคถติดต่อได้ที่ โทร.062-229-1555 ,062-229-4555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป