ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2559  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สรุปผลการสำรวจ ณ พฤศจิกายน 2560)

คณะ/สาขา ดัง ส่วนใหญ่รายได้ดี และ หางานง่าย เช่น
บัญชี ภาปกติ โอกาสมีงานทำสูงถึง 96 % รายได้เฉลี่ย 24,564 บาท
ภาษาญี่ปุ่น โอกาสมีงานทำ 93.33% รายได้เฉลี่ย 30,421 บาท
วิศวะคอม โอกาสมีงานทำ 85.37% รายได้เฉลีย 27,807 บาท


แต่ยังมีอีกหลายสาขาที่หางานยาก และรายได้ไม่ดีเช่น ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก ปรัชญา จุลชีวะ ชีวะเคมีั พฤกษศาสตร์ และ นิติศาสตร์ เด็กจบใหม่ส่วนมากยังไม่ได้ทำงานกันเพราะอาจจะต้องรอสอบ เนติ  ดังนั้นมีคนได้ทำงานเพียง 27 %