ประกาศผลสอบ O-NET  ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้คะแนนสอบตามเป้าหมายด้วยจ้า

ประกาศผลรายบุคคล