ทปอ.แจงมหา 'ลัยได้เด็กน้อย เพราะตัวเด็กสละสิทธิเอง คาดจะมีโอกาสติดคณะอื่นที่ต้องการในรอบคัดเลือกต่อไป ชี้หากสถาบันได้เด็กไม่ตามเป้าก็สามารถไปรับรอบต่อไปได้ 

วันนี้ ( 7 มิ.ย.) ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งออกมาระบุว่าในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ในรอบ3/1 มีเด็กมายืนยันสิทธิน้อยมาก  ว่า  สาเหตุที่หลายคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยดังอย่างเช่น  จุฬาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) มีเด็กมายืนยันสิทธิน้อย เนื่องจากเด็กบางคนเห็นคะแนนขั้นต่ำในบางคณะ บางมหาวิทยาลัยที่ต้องการ และเด็กคาดว่าคะแนนของตนเองน่าจะมีสิทธิติดในระบบการคัดเลือกในรอบต่อไป จึงเข้ามาสละสิทธิ  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของเด็กที่มีสิทธิจะเลือกได้  สำหรับจำนวนเด็กที่สละสิทธิในทีแคสรอบ 3/1 จำนวน 18,342 คน  จึงทำให้ที่นั่งในมหาวิทยาลัยว่างลงจำนวนมาก  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่รับเด็กเด็กได้ไม่เต็มจำนวนก็สามารถไปรับในรอบต่อไป
 
“สำหรับประเด็นที่มีชื่อเด็กบางคนที่มีการยืนยันสิทธิในรอบ3/1 แล้วมีชื่อในราบ3/2 ด้วยนั้น สาเหตุเนื่องมาจกา ช่วงระหว่างการรับส่งข้องมูลของ ทปอ.กัยมหาวิทยาลัยยังไม่นิ่ง  ซึ่งทปอ.ทราบปัญหานี้แล้ว และได้แก้ไขเรียบร้อย และยืนยันในการเคลียริ่งเฮาส์ 3/2 ไม่มีรายชื่อของเด็กที่ยืนยันสิทธิในรอบ 3/1 เข้ามาในรอบ3/2 แน่นอน เด็กและผู้ปกครองสบายใจได้” ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

Credit  dailynews