ปอ.สรุปผลTCASรอบ3เด็กยืนยันสิทธิ์58,075ราย

วันที่ 8 มิ.ย.2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายงานผลการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักเรียนเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ตามการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษา จำนวน 100,334 ที่นั่ง ล่าสุดจากการจัด Clearing house รอบ 3/2 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 80,554 คน และ ยืนยันสิทธิ์ 58,075 คน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) กล่าวว่า การรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 58,075 ราย และไม่ยืนยันสิทธิ์จำนวน 22,479 ราย แบ่งเป็น "สละสิทธิ์/Decline" และไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ 12,557 ราย ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ 9,922 ราย จากจำนวนโควตาที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษาในรอบดังกล่าว จำนวน 100,334 ที่นั่ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ไปแล้วกว่า 183,107 ราย

อย่างไรก็ตาม ทปอ.กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ เกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ http://tcas.cupt.net/

"ทปอ. มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมและจะไม่ทิ้งนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

Credit  https://siamrath.co.th/n/37171