การสมัคร TCAS รอบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาประกาศรับแยกและกำหนดเกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนด้วย)  แต่ยื่นสมัครกับ ทปอ.  โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลำดับได้ 6 สาชาวิชา  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาดีเยว

กำหนดการพร้อมรายละเอียดการสมัคร TCAS รอบที่ 3

TCAS รอบที่ 3 มีระยะเวลา 1 เดือน

  1. เปิดรับสมัคร 17 - 29 เมษายน 2562
  2. ประกาศผล  9 พฤษภาคม 2562
  3. สัมภาษณ์  10 – 14 พฤษภาคม 2562
  4. สละสิทธ์  17 – 18 พฤษภาคม 2562
  5. สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน  เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา  โดยเรียนลำดับของแต่ละสาชาวิชาที่เลือกสมัคร  ซึ่งในการเลือกสาชาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระสามารถเลือกสาขาเพิ่มได้โดยทำการชำระเงินเพิ่ม  ซึ่งระบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาชาวิชาที่เลือกได้จนกว่าระบบปิด
  6. ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาชาวิชาที่เลือกผ่านระบบ Prompt Pay  ที่ตู้ ATM , Mobile Banking และ Internet Banking ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562