วันนี้ (19 มิ.ย.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ดำเนินการการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งรอบ 5 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 62 แห่ง 72,852 ที่นั่ง ซึ่งระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนได้เปิดระบบให้นักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิ และขณะนี้ได้ปิดระบบเรียบร้อยแล้วนั้น จากการประมวลผลพบว่า TCAS รอบ 5 นักเรียนยื่นสมัคร 59,723 รายการ โดยนักเรียนผ่านคัดเลือก จำนวน 21,207 คน ในจำนวนนี้ 16,393 คนเข้าระบบยืนยันสิทธิเรียบร้อย ส่วนอีก 4,494 คนไม่เข้ามาดำเนินการใด และ 320 คนเลือกไม่ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม เท่ากับว่ายังเหลือที่นั่ง 56,459 ที่นั่ง

            สำหรับภาพรวมของการรับรอบ 5 ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชัน เพราะมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบต่างๆ แต่ที่เป็นปัญหา คือ เด็กยืนยันสิทธิรอบอื่นไว้อยู่แล้วแต่อยากจะใช้สิทธิในรอบที่ 5 และไม่ได้เข้าระบบไปสละสิทธิตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเท่าที่ทราบมหาวิทยาลัยก็รับเด็กเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นความสมัครใจของเด็กที่ต้องการไปเรียนและมหาวิทยาลัยก็พร้อมรับ เท่ากับว่าสาขาที่เด็กยืนยันสิทธิไว้ก่อนหน้าก็จะไม่ได้เด็กกลุ่มนี้ไปเรียนซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก อย่างไรก็ตาม ทปอ.ต้องการความร่วมมือจากทุกสถาบันให้รอบ 5 เป็นการรับเด็กที่ยังไม่มีที่นั่งเข้าเรียน

            “ในการประชุม ทปอ.วันที่ 23 มิถุนายนนี้ผมจะสรุปภาพรวมการดำเนินการ TCAS 2562 ทั้ง 5 รอบที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาต่างๆที่พบเพื่อรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งภาพรวมในปีนี้ถือว่าดีกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา อาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆ น้อย ส่วนใหญ๋เป็นปัญหาผิดพลาดที่มาจากตัวบุคคล ที่ไม่มีความเข้าใจบางจุดแต่ก็แก้ไขปัญหาได้ ส่วนที่ประชุม ทปอ.จะมีการหารือถึงแนวทางดำเนิน TCAS ปีการศึกษา 2563 ด้วยเลยหรือไม่ขึ้นกับที่ประชุมจะพิจารณา”ดร.พีระพงศ์ กล่าว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์