ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคม (ย้อนหลัง 15 ปี พร้อมเฉลยแบบละเอียด)

ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2548
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2547
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2547
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2546
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2546
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2545
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2545
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2544
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2544
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2543
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2543
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2542
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา มีนาคม 2542
ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา ตุลาคม 2541

ข้อสอบเอนทรานซ์ สังคมศึกษา เมษายน 2541

 

ขอบคุณ www.myfirstbrain.com