ผมรวมข้อมูลขึ้นเพื่อ  บางคนอาจจะใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยนะครับ

 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2550 สำหรับผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90.09% (ผ่าน 91 ตก 10)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 87.22% (ผ่าน 116 ตก 17)
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.33% (ผ่าน 100 ตก 20)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80% (ผ่าน 40 ตก 10)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 76.32% (ผ่าน 58 ตก 18)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล 71.25% (ผ่าน 57 ตก 23)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 60.9% (ผ่าน 98 ตก 63)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55.3% (ผ่าน 83 ตก 67)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 44.21% (ผ่าน 42 ตก 53)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30.30% (ผ่าน 10 ตก 23)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 27.21% (ผ่าน 40 ตก 107)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 16.67 % (ผ่าน 25 ตก 125)

 

 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2551 สำหรับผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.3% (ผ่าน 143 ตก 12)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89.7% (ผ่าน 130 ตก 15)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 88.6% (ผ่าน 70 ตก 9)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 87.8% (ผ่าน 72 ตก 10)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84.8% (ผ่าน 39 ตก 7)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 84.6% (ผ่าน 121 ตก 22)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 75.3% (ผ่าน 64 ตก 21)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 73.9% (ผ่าน 119 ตก 42)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 71.3% (ผ่าน 82 ตก 33)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 45.1% (ผ่าน 37 ตก 45)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 44.1% (ผ่าน 49 ตก 62)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 15% (ผ่าน 25 ตก 142)

 

 

 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2552 สำหรับผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547


อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 97.3% (ผ่าน 143 ตก 4)
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.0% (ผ่าน 145 ตก 16)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85.5% (ผ่าน 112 ตก 19)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 83.7% (ผ่าน 41 ตก 8)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 80.6% (ผ่าน 83 ตก 20)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 79.1% (ผ่าน 102 ตก 27)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 77.3% (ผ่าน 75 ตก 22)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 72.7% (ผ่าน 32 ตก 12)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 71.0% (ผ่าน 66 ตก 27)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 69.7% (ผ่าน 90 ตก 40)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 52.0% (ผ่าน 26 ตก 24)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 40.1% (ผ่าน 67 ตก 100)
อันดับ 13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 30.2% (ผ่าน 51 ตก 118)

 

 

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2553   สำหรับผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 92.7% (เข้าสอบ 179 ผ่าน 166 ตก 13)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 82.1% (เข้าสอบ 106 ผ่าน 87 ตก 19)
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.7% (เข้าสอบ 181 ผ่าน 148 ตก 33)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 81.0% (เข้าสอบ 116 ผ่าน 94 ตก 22)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 77.6% (เข้าสอบ 170 ผ่าน 132 ตก 38)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70.9% (เข้าสอบ 134 ผ่าน 95 ตก 13)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69.0% (เข้าสอบ 58 ผ่าน 40 ตก 18)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 64.5% (เข้าสอบ 76 ผ่าน 49 ตก 27)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62.9% (เข้าสอบ 199 ผ่าน 125 ตก 74)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 56.8% (เข้าสอบ 37 ผ่าน 21 ตก 16)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 50.7% (เข้าสอบ 75 ผ่าน 38 ตก 37)
อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยรังสิต 49.6% (เข้าสอบ 117 ผ่าน 58 ตก 59)
อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 37.2% (เข้าสอบ 164 ผ่าน 61 ตก 103)

 

จากการนั่งดูสถิติ 4 ปี ทำให้ผมพบว่า  

ปี 2550-2552   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทำ % การสอบผ่านได้ดีมากเลยครับ  แต่ปี 2553 ผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548  ทางมหาวิทยาลัยขยายขนาดการรับ    คงจะอยู่ในช่วงปรับตัวนะ  ผมขอลุ้นต่อ กับผลสอบ ปี 2554  หุ หุ

จากกรณี ของ  มหาสารคาม  ก็เหมือนกับ กรณีของ มอ. และ เชียงใหม่. เลยครับ คือขยายขนาดการผลิตเภสัช  แต่  มอ. ก็ยังถือว่าผลสอบ ออกมา 77 % ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ครับ  

สำหรับปี 2553 ยังไงก็ต้องชม ศิลปากร ครับ สมัครตั้ง   179 คน สอบ  ผ่าน 166 คน เป็นอะไรที่สุดยอดมากมาย

จุฬาฯ  รักษาคุณภาพได้ดีมากครับ  อันนี้ก็ยังถือว่าสุดยอดเช่นกัน

สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน   หัวเฉียวและ รังสิต  ก็ถือว่า ผลงานดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก  เป็นกำลังใจให้ หุ หุ

 


 

แถมท้ายด้วยความเห็นโดนจ้าจาก รุ่นพี่เภสัช  WU

การสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการพิสูจน์ว่าตัวท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นเภสัชกรที่ดีได้ และเรียนให้ทราบว่า แม้ในครั้งแรกอาจมีนักศึกษาสอบไม่ผ่านแต่เขาเหล่านั้นก็ยังสามารถสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไป และนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นไม่เก่ง ไม่ดี หรือไม่เหมาะสมจะเป็นเภสัชกรนะครับ ผมเองขอชื่มชนในความตั้งใจของท่านและขอให้ท่านมุมานะทำตามความปรารถนาให้ได้เพื่อตัวท่านเองและเพื่อสังคมนะครับ ไม่ใช่เพื่อคำว่า "เจ๋ง"

 

http://www.unigang.com