ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล นักการฑูตเก่งที่มีประสบการณ์ช่ำชอง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา 

ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล นักการฑูตคนเก่งที่มีประสบการณ์อย่างช่ำชอง ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และในปัจจุบัน ท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ด้านกฏหมายระหว่างประเทศและการฑูตอีก

 

เบรคที่ 1 : อาจารย์คนไทยในมหาวิทยาลัยระดับโลก


 

เบรคที่ 2 : ครอบครัวนักการฑูต

 

 

เบรคที่ 3 : ทำความรู้จัก "นักการฑูต" 

 

 

เบรคที่ 4 : มุมสบายๆของนักการฑูตคนเก่ง 

 

Credit    http://www.voicetv.co.th/