วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

รับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 2554

น้องๆถ้าเข้ารับสมัครของม.พะเยาไม่ได้( www.admission.pyu.ac.th ) ไม่ได้ ให้เข้า www.admission.pyo.nu.ac.th ก่อนนะครับ ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังของเปลี่ยน url ใหม่นะครับ เป็น www.admission.up.ac.th   (university of phayao = up)ต้องขออภัยด้วยนะครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา / จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนทั้งสิ้น 2,841 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก/ค่าน้ำหนักและจำนวนรับ


5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.pyu.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2553
5.2 ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเลขที่บัญชี 891-300038-3 จำนวน 200 บาท (โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท)
5.3 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและจัดส่งเอกสารการสมัครดังกล่าว ไปที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553(ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2554”)
5.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดหมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร

 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.pyu.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง(รูปสีหรือขาว - ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
< >  คณะที่เปิดรับและรายละเอียดอื่น ๆ    < href="http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/public54.pdf" target="_blank">http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/public54.pdf

61702

เข้าชม

24

ตอบกลับ

รับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 2554

โพสต์เมื่อ 31/10/2553 09:55 | 0
ขอบคุณค่ะ^^
โพสต์เมื่อ 31/10/2553 13:12 | 0
งงกะชื่อมหาวิทยาลัย

ตอนนี้กะลังรอชื่อพระราชทานอยุใช่ป่ะ


University Of Phayao
น่าจะย่อเป็น UOP ไม่ก็ UPY มากกว่า PYU นินา
โพสต์เมื่อ 31/10/2553 13:36 | 0
ตอบ rdDoefaMe

ก็ Phayao University ไงล่ะ

reading
โพสต์เมื่อ 01/11/2553 21:37 | 0
เคยไปมาแล้ว สวยอ่ะ ตึกก้อใหม่ๆทั้งนั้น
โพสต์เมื่อ 02/11/2553 01:47 | 0

ขอตอบนะครับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมทีคือมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นะครับ โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 53 และให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยพะเยา phayao university ย่อว่า pyu และปัจจุบันขอใช้ university of phayao ซึ่งผ่านแล้ว โดยจะใช้ชื่อว่า up ซึ่งเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนขื่อเป็น www.up.ac.th ในอีกไม่นานนะครับ

โพสต์เมื่อ 02/11/2553 10:20 | 0

แล้วเมือ่ไหร่ม.นเรศวรที่พิษณุโลกจะเปิดสักทีล่ะคะรอยุ่วเด้....

สหเวชศาสตร์ เทคโนฯหัวใจและทรวงอก

น่าเรียนมากมายkiss

โพสต์เมื่อ 02/11/2553 10:20 | 0
เด็กซิ่วยื่นได้หรือป่าวครับ อ่านแล้ว งงๆ อะ
โพสต์เมื่อ 02/11/2553 11:13 | 0
เด็กซิ่วได้ไหมครับ
โพสต์เมื่อ 02/11/2553 18:14 | 0
ขอบคุณค่ะ
โพสต์เมื่อ 02/11/2553 20:45 | 0

ขอเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 นะครับ เด็กซิ่วต้องยื่น admissions ครับ

โพสต์เมื่อ 04/11/2553 20:16 | 0
เลือกได้กี่อันดับหรอคะ??
โพสต์เมื่อ 06/11/2553 18:27 | 0
อยากเรียน
โพสต์เมื่อ 09/11/2553 09:04 | 0

เลือกได้ 2 ลำดับครับ/อยากเรียนต้องสมัครครับ ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเอง/
ที่ม.อากาศดีมากๆ ครับ//

โพสต์เมื่อ 09/11/2553 14:34 | 0

เราสมัครแล้ว แต่ตอนนี้โรงเรียนเค้าแก้เกรดอะ
แล้วเกรดที่ลงมันคลาดเคลื่อนประมาณ 0.01  เค้าจะตัดสิทธิเรามั้ยอะ

โพสต์เมื่อ 09/11/2553 16:07 | 0

ต้องยื่นแบบแก้ไขข้อมูลช่วงเวลาที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับพร้อมทั้งส่งปพ.5 ภาคเรียนจากโรงเรียนที่ถูกต้องด้วยนะครับ

โพสต์เมื่อ 10/11/2553 08:59 | 0

น้องๆถ้าเข้า www.admission.pyu.ac.th ไม่ได้ ให้เข้า www.admission.pyo.nu.ac.th ก่อนนะครับ ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังของเปลี่ยน url ใหม่นะครับ เป็น www.admission.up.ac.th   (university of phayao = up)ต้องขออภัยด้วยนะครับ

โพสต์เมื่อ 10/11/2553 20:37 | 0
วัดสิงห์ กรุงเทพ ไม่มีรหัส ร.ร. ค่ะ

ดูให้ที  T T'

ไปหาจากเว๊ปนอก พอเอามาใส่ ก็ค้นไม่เจอข้อมูลอีก

กำ ~
โพสต์เมื่อ 11/11/2553 06:59 | 0

ลองโทรไปถามศูนย์มหาลัยเลยดีกว่าค่ะ ; )

โพสต์เมื่อ 13/11/2553 14:07 | 0

ตอนนี้เข้าได้หรือยังครับ/ถ้าไม่ได้รบกวนแจ้งกลับด้วยนะครับ

โพสต์เมื่อ 15/11/2553 14:58 | 0
อยากทราบว่า แพทย์ศาสตร์ ที่เพ่งผ่านหลักสูตร จะรับสมัครช่วงไหนครับ
โพสต์เมื่อ 17/11/2553 21:04 | 0

ช่ายครับพี่ P.Kla   แพทย์ศาสตร์เปิดใหม่อยากทราบเหมือนกัน
แล้วมหาลัยเค้าจะรับคนทั่วประเทศรึป่าว หรือว่าเอาแค่ในภาคครับ   

โพสต์เมื่อ 17/11/2553 21:36 | 0

ตอนนี้กำลังร่างประกาศนะ ลงนามประกาศเมื่อขอความอนุเคราห์ช่วยประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับ ขอคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ(รุ่นแรกจะรับบุคคลการที่จบด้านวิทย์สุขภาพและทำงานแล้วก่อนนะครับสำหรับม.6 ไว้ปีถัดไปนะครับ)

โพสต์เมื่อ 19/11/2553 10:00 | 0
พี่ครับ ผมส่งเอกสารการสมัคร  โควตาทั่วประเทศ ของ ม.พะเยา ไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา
พอไปตรวจสอบสถานะ สถานะยังไม่เปลี่ยนเลยครับ  แต่สถานะการโอนเงินเปลี่ยนแล้วครับ
ต้องแจ้งทาง มหาลัยรึป่าวครับ หรือว่าต้องรอไปก่อนครับ

หากแจ้งไปจะติดต่อไปที่เบอร์อะไรครับ  
โพสต์เมื่อ 18/02/2554 17:07 | 0
แพทย์รับปี 2555หนิคะ รับแค่15คนก่อน
abac