ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และ อื่นๆ 

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ( +2)
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  (-1)
3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)    ( +1)
4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    (-2)
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา   (+2)
6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  (-1)
7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง (-1)
8. โรงเรียนสตรีวิทยา   (+5)
9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่   (+1)
10.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล    (+1)
11.โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
12.โรงเรียนอัสสัมชัญ
13.โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
14.โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
15.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
19.โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
20.โรงเรียน เทพศิรินทร์
21.โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
22.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
23.โรงเรียน นครสรรค์
24.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
25.โรงเรียนสตรี วิทยา 2
26.โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
27.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
28.โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30.โรง เรียนพิริยาลัย จ.แพร่
31.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
32.โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
34.โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
35.โรงเรียน โยธินบูรณะ
36.โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
38.โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40.โรงเรียน หอวัง
41.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
42.โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
44.โรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา
45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
46.โรง เรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
48.โรงเรียน ศึกษานารี
49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52.โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
53.โรงเรียนนารี รัตน์ จ.แพร่
54.โรงเรียน สิรินธร จ.สุรินทร์
55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56.โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
57.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
58.โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )  
59.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
60.โรงเรียน ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
61.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
62.โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
63.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
64.โรงเรียน ระยองวิทยาคม
65.โรงเรียน ชลราษฎร์อำรุง
66.โรงเรียน พัทลุง
67.โรงเรียน พิษณุโลกวิทยาคม
68.โรงเรียน เซนต์โยแซฟคอนแวนต์
69.โรงเรียนบูรณะ รำลึก จ.ตรัง
70.โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี
71.โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
72.โรงเรียนทวีธาภิเศก
73.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
74.โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
75.โรงเรียน มารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา
76.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
77.โรงเรียน สารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
78.โรงเรียน สายน้ำผึ้ง
79.โรงเรียน เบญจมราชาลัย
80.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
81.โรงเรียนทวีธาภิเศก
82.โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
83.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
84.โรงเรียน สตรีวัดมหาพฤฒาราม
85.โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
86.โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
87.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
88.โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
89.โรงเรียน วิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
90.โรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
91.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์  
92.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
93.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
94.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
95.โรงเรียน สาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
96.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
97.โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
98.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
99.โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย รังสิต
100.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 

อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2552

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
8. โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
9. โรงเรียนอัสสัมชัญ
10.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
11.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
12.โรงเรียนอุดรพิทยานุล จ.อุดรธานี
13.โรงเรียนสตรีวิทยา
14.โรงเรียนเทพศิรินทร์
15.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
16.โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
19.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
20.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
22.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23.โรงเรียนนครสรรค์
24.โรงเรียนหอวัง
25.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
26.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
30.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
31.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32.โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
34.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
35.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
36.โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
38.โรงเรียนโยธินบูรณะ
39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
41.โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
42.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
43.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
44.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
45.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
46.โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
48.โรงเรียนศึกษานารี
49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
53.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
54.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
57.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
58.โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
59.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
60.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
61.โรงเรียนสกลราชวิทยานุ(กระผม)ล
62.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
63.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
64.โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
65.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
66.โรงเรียนพัทลุง
67.โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
68.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
69.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
70.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา (บดินทรเดชา 3 )
71.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
72.โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนแวนต์
73.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
74.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
75.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
76.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
77.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78.โรงเรียนระยองวิทยาคม
79.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
80.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
81.โรงเรียนทวีธาภิเศก
82.โรงเรียนชลกันยานุ(กระผม)ล
83.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
84.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
85.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
86.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
87.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
88.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
89.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
90.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
91.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
92.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
93.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
94.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
95.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
96.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
97.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
98.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
99.โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
100.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

 

อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2551
 

1.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร***
2.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
3.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
4.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
5.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
6.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
7.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
8สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 
9พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 
10หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 
11มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 
12สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
13เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
14อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร 
15สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
16กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
17หอวัง กรุงเทพมหานคร 
18สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
19ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 
20โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
21ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 
22ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
23เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
24ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
25มหาวชิราวุธ สงขลา 
26อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
27บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
28นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
29เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
30บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร 
31นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร 
32สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
33เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
34สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 
35สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 
36ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
37สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
38อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 
39มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
40บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
41ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 
42จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
43ราชินี กรุงเทพมหานคร 
44สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 
45สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
46สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร 
47พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
48สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
49วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
50วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 
51ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 
52สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
53ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
54แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 
55เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
56ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
57จักรคำคณาทร ลำพูน 
58ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
59ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 
60เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี 
61สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 
62เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 
63ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 
64อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
65นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 
66ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 
67ราชินีบูรณะ นครปฐม 
68สตรีภูเก็ต ภุเก็ต 
69กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 
70เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
71เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
72ลำปางกัลยาณี ลำปาง 
73นารีรัตน์ แพร่ 
74สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 
75นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 
76พิริยาลัย แพร่ 
77สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
78วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 
79เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
80เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
81สิรินธร สุรินทร์ 
82บูรณะรำลึก ตรัง 
83สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 
84หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
85ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร 
86ส**นทบุรี นนทบุรี 
87วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 
88สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 
89พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 
90ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี 
91สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
92อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
93สตรีศรีน่าน น่าน 
94จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 
95สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
96ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 
97สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 
98กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
99สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
100สวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

 

Credit กระทรวงศึกษาธิการ  เรียบเรียงโดย  unigang.com จ้า