ปี 54   ธรรมศาสตร์ขึ้นค่าเทอมแล้วนะครับ  
แพงกว่าเดิมประมาณ  4000   โชคดีที่ผมเข้าเรียนก่อน เห็นใจเพื่อนใหม่ครับ

โดย   beer_07   จาก http://www.unigang.com/Article/1929

 


คณะ ปี 53(ประมาณ) ปี 54(ประมาณ)
นิติศาสตร์ 11095 15785
นิติศาสตร์ ลำปาง - 20785
พาณิชยศาสตร์ฯ 12295 16985
รัฐศาสตร์ 11095 15785
เศรษฐศาสตร์ 12295 16985
สังคมสงเคราะห์ฯ 11095 15785
สังคมสงเคราะห์ฯ ลำปาง - 20785
ศิลปศาสตร์ 12295 16985
วารสารศาสตร์ฯ 12295 16985
สังคมวิทยาฯ 10495 15785
วิทยาศาสตร์ฯ 13195 18185
วิศวกรรมศาสตร์ 15595 20785
แพทยศาสตร์ 15595 20785
แพทย์แผนไทย 13195 19385
สหเวชศาสตร์ 13195 18185
ทันตแพทยศาสตร์ 15595 20785
พยาบาลศาสตร์ 13195 18185
ศิลปกรรมศาสตร์ 13195 18185
ศิลปกรรมศาสตร์ ลำปาง - 21985
สาธารณสุขศาสตร์ 13195 18185
วิทยาลัยสหวิทยาการ - 20785

 

http://www.unigang.com