โหลดข้อสอบ GAT-PAT 3/2553 พร้อมเฉลย

ข้อสอบถั่วเขียว

โหลดข้อสอบ   http://www.onetresult.niets.or.th/ExamGATPAT

เฉลย