ปฎิทิน   Admissions  รับตรงกลาง 2555

 

 

ระบบ Clearing House 

ตอบ คือระบบที่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing House ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียว


รับตรง Clearing House   !!?

ตอบ  มหาวิทยาลัย หลายแห่งใช้ ชื่อโครงการว่า  รับตรง Clearing House    สรุปแล้วมันคือชื่อโครงการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับ  การตั้งชื่อโครงการแบบนี้อาจจะทำให้หลายคนรับสน

 

7 วิชาสามัญ

ตอบ  เป็นการสอบ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ โดยสามารถนำไปยื่นรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเราต้องดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการรับสมัคร

( จะว่าไปมันก็เหมือน GAT-PAT เพราะเรานำคะแนนไปใช้ยื่นรับตรงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ )

 

มหาวิทยาลัยไหนต้องสอบ 7 วิชาสามัญบ้าง

ตอนนี้เท่าที่รวบรวมได้ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร บางมด แม่ฟ้าหลวง กสพท บูรพา มอ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

 

วิธีคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆแบ่งเป็น 3 วิธีหลัก

  • ใช้คะแนน   GAT-PAT และหรือ 7 วิชาสามัญ   
  • จัดสอบเอง และ GAT/PAT และหรือ 7 วิชาสามัญ 
  • จัดสอบเอง  

 

ทุกคณะที่เข้าร่วม Clearing House   ไม่จำเป็นต้องใช้ 7 วิชาสามัญ


 

 ระบบ GAT-PAT

ยังคงมีระบบ GAT-PAT   สอบได้ 2  ครั้ง โดยสามารถนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงและแอดมิชชั่นกลางได้     ได้แก่ 

ปล. แนะนำให้สอบทุกรอบ เพราะความยากง่ายในแต่ละรอบไม่เท่ากัน และ สอบได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น  ควรตั้งใจทำให้ดีที่สุดทั้ง 2 รอบ

รอบ ตุลาคมจะมีความสำคัญมาก ๆ   ในการนำคะแนนไปยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

รอบ มีนาคม  รอบนี้น่าจะเป็นรอบของน้องที่สอบไม่ติดรับตรง  แต่อยากให้น้องเตรียมตัวแต่เนิ่น เพราะหลังจากสอบ O-NET ไม่ถึงเดือนจะต้องสอบ GAT-PAT เลย

สำหรับรูปแบบข้อสอบจะไม่ต่างจากเดิม ถือว่าใกล้นิ่งมากแล้ว ดังนั้นขอแนะนำให้โหลดข้อสอบเก่าไปฝึกทำได้เลย

แนะนำข้อโหลดข้อสอบเก่าไปฝึกทำพร้อมเฉลยจ้า http://unigang.com/Article/406

 

 


 ระบบ O-NET

น้องๆ ทุกคนจะต้องสอบ  O-NET ทุกคนนะครับ โดยสอบในเดือน  กุมภาพันธ์ ของปี 2555

ถ้าเป็น ปวช  หรือ กศน หรือ เด็กนอกที่ต้องการกลับมาสอบ ให้สมัครสอบช่วงเดือน พฤศจิการยน  2554 นะครับ

 

คำเตือน กระดาษคำตอบ วิชาคณิตศาสตร์ เป็น แบบเติมคำตอบ ถึง 60 %  อีก 40 % เป็น 4 ตัวเลือกนะครับ เรียกได้ว่าถ้าใครมั่วคะแนนต่ำแน่นอน  

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดู ตัวอย่างกระดาษคำตอบได้ที่  ด่วน ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET 2553 !!!

 ระบบ O-NET สอบได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตนะครับ  มีหลายคนติดรับตรงไปแล้ว  เลยมั่ว O-NET สุดท้าย ปีถัดมาอยากซิ่ว แต่ก็ซิ่วไม่ไหว เพราะคะแนน O-NET ต่ำมาก


ระบบ การคัดเลือก  Admissions 2555

อยากให้น้องๆ ศึกษาว่าคณะที่เราอยากเข้า ใช้วิชา  GAT-PAT อะไรบ้าง 

จากการประชุม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ยังคงใช้ สัดส่วนเดิม

 นอกจาก GAT -PAT แล้วยังใช้  ONET อีก 30 % และ GPAX อีก 20 % นะครับ

โดย ระบบนี้ เรียกว่า  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  หรือแอดกลาง 

โดยระบบนี้ถ้าคิดสัดส่วนในการรับเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 40 % 


 

รับตรงสำคัญ  ฉะไหน

ระบบนี้คิดสัดส่วนการรับเข้าประมาณ 60 % จ้า ซึ่งถือว่าสำคัญมาก ๆ ๆ เลย ซึ่งบางคณะจะรับเฉพาะรับตรงอย่างเดียวด้วย เช่น สถาปัตย์ แพทย์ ( กสพท และ แพทย์ชนบท ) ศิลปศาสตร์

 

" พี่คะ ตอนนี้หนูยังไม่เริ่มอ่านหนังสือเลย Gpax หนูก็แสนจะน้อย หนูจะมีที่เรียน หนูจะสอบได้มั้ยคะ แง แง "

" โบราณเขาว่า กรุมโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว การเรียนมันก็ต้องใช้เวลา ถึงแม้เราจะเริ่มช้าแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่ม คิดว่าจะเปลี่ยน "กระแสของชีวิตเราไปในทางไหน" ผมคิดว่า 10 เดือนหลังจากนี้ ถ้าน้องได้เริ่มทำอะไรอย่างเติมที่ คิดว่าอาจจะมีสิ่ง อัศจรรย์เกิดขึ้นมาในชีวิตน้องอย่างแน่นอน "

 

งั้นเรามาวางแผนสร้างกรุงโรมกันเลย เอ๋ย วางแผนเตรียมตัวสอบตรง

 


 

ระบบรับตรง  ( รับตรง สอบตรง โควตา )

หมายเหตุ อันนี้อิงจากปฎิทินของปีก่อนนะครับ  ถ้าระเบียบรับตรงเกิด น่าจะทำให้  วิศวะ วิทยาศาสต์ และ  จุฬา รวมถึง  กสพท เปลี่ยนแปลงไปบ้าง  แต่แนวโน้ม มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น   มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว  ศิลปากร   เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ ขอนแก่น  แพทย์ชนบท  ยังน่าจะใกล้เคียงของเดิม

 

 ผมตารางสอบให้น้องได้รับชม หุ หุ ปล อันนี้รวบรวมจากปีก่อนนะครับ สำหรับปี้นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ผมคิดว่าช่วงเดือนก็น่าจะใกล้เคียงกับของเดิมมาก

 

กรกฎาคม
สอบ  วิชาเฉพาะ ของจุฬาฯ

สิงหาคม
สอบตรง แพทย์ มข

กันยายน
สอบตรง  มศว  (  19 กย )

ตุลาคม
สอบ GAT-PAT
สอบตรง  กสพท  วิชาเฉพาะ
สอบตรง   ศิลปากร

พฤศจิกายน 
สอบตรง  มหิดล
สอบตรง  ธรรมศาสตร์
สอบตรง  พระจอมเกล้าธนบุรี
สอบตรง   ลาดกระบัง หลายคณะ
สอบตรง   มอ หลายคณะ
สอบตรง  ขอนแก่น

ธันวาคม
สอบตรง เชียงใหม่
 

มกราคม
สอบ  กสพท  วิชาสามัญ

กุมภาพันธ์
สอบ O-NET

มีนาคม
สอบ  GAT-PAT

เมษายน 
รับสมัครแอดมิชชั่น 2554

พฤษภาคม
ประกาศผลแอดมิชชั่น
รับตรงรอบหลังแอดมิชชั่น บางคณะ บางมหาวิทยาลัย

 สำหรับ เกษตรศาสตร์ แต่ละหลายคณะก็สอบเข้านะครับ เช่น ประมง สถาปัตย์ เกษตร วิทยาศาสตร์    วิศวะยื่นคะแนน gat-pat ครับผม

 

สรุป เดือน 
สิงหาคม-กันยายน   จะเป็นเดือนแห่งการสมัคร  ช่วงนี้ควรจะเข้าเว็บไซต์เพื่อเชคข่าวทุกวัน
ตุลาคม-พฤศจิกายน  จะเป็นเดือนแห่งการสอบข้อเขียน
กุมภาพันธ์-มีนาคม จะเป็นเดือนแห่งการสอบสำหรับคนไม่ติดรับตรง T__T
และเดือน พฤษภาคม  เป็นเดือนที่หลายคนดีใจและเสียใจในการประกาศผลแอดมิชชั่น 2554

 

อ่อ ข่าวสอบตรง แนะนำให้ติดตามผ่าน http://www.unigang.com/Category/19  และ  http://www.unigang.com/Quota  อันนี้จะเป็นโปรแกรม รวม ข่าวรับตรงใช้งานมาก สำหรับ ไม่พลาดทุกข่าวรับตรงเลยจ้า ( มั้ง )

ขอกล่าวโดยรวม ทุกมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีการสอบตรง  ให้น้องถ้าใครอ่านไม่ทัน ให้เน้น ไปที่ ม 4-5 เป็นสำคัญ เพราะ เนื้อหาม6 จะออกบ้างแต่ไม่ยาก ( ยังไงก็ควรอ่านไปให้ครบ

 


จุฬาจะแบ่งการรับ เป็น 3 เกณฑ์ ใหญ่

1 รับตรงแบบปกติ  นะโดย จะใช้คะแนน GAT-PAT และ GPAX  แต่บางสาขาจะต้องสอบตรงด้วยนะครับ  เช่น ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะ  วิศาสตร์ นี่น้อง ๆต้องสอบ Cu-Sci  โดยน้องสามาสมัครสอบได้หลายรอบนะครับ  ตอนนี้ก็สมัครได้เข้าไปสมัครสอบก่อนได้เลย http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_science.htm   โดยรับตรง แบบปกตินี้ จะเป็นการเลือก แบบ 4 อันดับ เหมือนระบบแอดกลางเลยนะครับ  ปีการศึกษา 2554 ที่บ้านมา อยากบอกว่า สละสิทธ์เยอะมาก  บางคณะ รับ 25 รับจริงแค่ 3 คน ซะงั้น   ( เป็นทุกปี แหะ ๆ ๆ )  ยังไงก็เพื่อแผ่ที่เรียนให้เพื่อน ๆ บ้างนะ

2 รับตรงแบบพิเศษ   จะมีที่คนสนใจกันเยอะ คือ จุฬาชนบท และ  สอบตรง แพทย์ชนบทจ้า ( รับสมัครช่วงเดือน  สิ่งหา ถึงกันยายน ) เว็บหลักคือ http://acad.md.chula.ac.th/  อ่อและยังมี บัญชี บริหาร ซึ่งกำหนดเกณฑ์ ไว้สูงมาก แหะ ๆ

 แนะนำเข้าอ่าน  http://unigang.com/Article/7115   เพิ่มเติม จ้า

3 รับตรง นานาชาติ อันนแนะนำก่อนเลย ให้ลงสอบ  พวก  Cu-TEp   CU-AA  CU-Sci  แล้วแต่คณะและสาขาที่น้อง จะเข้าครับ  และยังใช้ คะแนน  TOEFL  IELTS  ( แต่พวกนี้แพงมาก แนะนำให้สอบ CU-TEP ) http://www.atc.chula.ac.th

 


 

มธ


ปี 53 มีการใช้ คะแนน gat-pat รอบเดือนตุลาคม บางส่วนในการคิดคะแนนพิจารณา ปีนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้น  แต่ก็ต้องสอบตรงด้วย  ข้อสอบความถนัดของ มธ กับ มศว จะคล้ายกันมาก  ระเบียบการของ มธ ปี 2554  http://www.reg2.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/tu_direct/54/direct54.pdf

โดยส่วนใหญ่ มธ จะรับมากกว่าที่ประกาศจำนวนรับนะครับ เพราะว่าเด็กสละสิทธ์เยอะ

สำหรับ คณะบัญชี และบริหาร แนะนำให้สอบ  SMART 1 ด้วย โดย 1 ปีจะมีสอบหลายรอบ น้องเข้าไปสมัครสอบได้เลย ที่  http://smart.bus.tu.ac.th/

สำหรับ ธรรมศาสตร์จะมี ภาคพิเศษเยอะเลยนะครับ เช่น  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวธุรกิจอุตสาหกรรม  วิศวไฟฟ้าอุตสาหการ  การวิจัยสังคม  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  หรือ รัสเซียศึกษา  ทางคณะจะเป็นคนรับสมัครนักศึกษาเองนะครับ  ค่าเทอมจะแพงกว่าปกตินะครับ   เพราะทางภาควิชาไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก รัฐบาล !!    โดยส่วนใหญ่จะรับ ประมาณ  พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ยังไงก็แนะนำให้เข้าไปดูข้อมูล ได้ที่  http://www.reg2.tu.ac.th/registrar/home.asp

 


 

          

 

ปี 54 รับ 2500  มีคนสมัครประมาณ  ……  6  หมื่นคน  แต่คนส่วนใหญ่สอบเพื่อลองสนามสอบกันซะเยอะ เหอะ ๆ     มีการเรียกตัวสำรองถึง 4 รอบด้วยกัน คณะที่น่ากลับ คนสมัครสอบเยอะมาก เช่น พยาบาล คนสอบ 5 พัน   จะเยอะไปไหน นิ

รับสมัครช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม
สอบ เดือน  กันยายน

แนะแนวข้อสอบ  แนะน้อง เตรียมพร้อม รับตรง โควตา 2554

บรรยกาศในห้องสอบ ผมแอบไปถ่ายมา  zoom zoom

  

 

ปล ตอนเช้ารถติดมาก นะ   จะกิน ข้าวก็ต้องต่อแถวกันยาว

แอร์หนาวววววววว เอาเสื้อไปด้วยเด๋อ

ดูรูป เพิ่มเติมได้ที่   เก็บตก สอบตรง มศว

ปล  เดียวจะรวมแนวข้อสอบมาให้นะในภายหลัง
  


 มหิดล


 

รับสมัคร  สิงหาคม ถึง กันยายน
สอบ      พฤษศจิกายน

สนามสอบ  -01 ม.มหิดล (ศาลายา) - 02 ม.มหิดล (พญาไท) -03 ม.มหิดล (บางกอกน้อย) -04 ม.มหิดล (กาญจนบุรี) - 05 นครสวรรค์ - 06 นครราชสีมา - 07 อำนาจเจริญ  -08 อุดรธานี - 09 นครศรีธรรมราช - 10 เชียงใหม่

ค่าสมัครสอบ  400-500 บาท

สาขาที่เปิดรับ  http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2011/content/pdf/table-54.pdf  

วิชาที่ต้องสอบ

สอบข้อเขียนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมี 6 วิชา จัดเป็นจำนวนข้อสอบ 4 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์

ฉบับที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ 1

ฉบับที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย-สังคม

ฉบับที่ 4 วิชาชีววิทยา

 

วิชาที่เป็นตัวตัด ชี้ชะตา คณิต กับ อังกฤษ เพราะวิชาอื่นๆๆ พอทำกันได้ ไม่ยากมาก คณิต กับ อังกฤษ ใครทำได้คะแนนสูง มีโอกาสติดตัวจริงก็สูง ซึ่ง การประกาศผล ของ มหิดล ไม่บอกคะแนนสูงต่ำ บอกแต่ชื่อคนติดเลย Credit Dr_satoo

ปีก่อนคนสมัครประมาณ 2 หมื่น กว่านะครับ ถ้าจำไม่ผิด >......<  สาขายอดนิยมคงหนีไม่พ้น เภสัชและ พยาบาล  คำแนะนำ ถ้าใครเลือกสายวิทย์  อยากเพ่งรีบสมัคร ให้ดูเพื่อน ๆ ก่อนว่าลงอะไรเยอะ เราจะได้หลีกเลี่ยง สาขานั้น ๆ  แต่ถ้าใครมีความฝัน ก็เลือกได้เลยจ้า

ข้อสอบเก่า น้องๆ สามารถอ่านแนะแนวได้ที่  http://unigang.com/Article/4623  และ http://www.unigang.com/Article/4705


ไฟล์:Emblem of KKU.png
 

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 แนะนำให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่  http://reg8.kku.ac.th/

คณะแพทย์และทันตแพทย์   http://home.kku.ac.th/admismd/    เริ่มมีการเคลื่อนไหว หน้ารับสมัครแล้วนะครับ ภายในเดือน พฤษภาคมนี้อาจจะได้เห็นระเบียบการจ้า

 


 

บทความยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากอู้  เดียวจะกลับมาแต่งต่อ จ้า

 

 ใครส่งบทความนี้ต่อ ได้บุญด้วยนะครับ เพราะน้อง ๆ จะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวสอบจ้า  

สุดท้าย ส่ง  link กลับมา  www.unigang.com ด้วยนะ อิอิ