วันที่ 23 สิงหาคม 2560

รับตรง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554


 

 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
1. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน 
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน 
1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน 

 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
3. ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
7 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติ ไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ
 

 

รับสมัคร   7 มกราคม  ถึง 4 มีนาคม 2554

 

 

 รายละเอียดทั้งหมด  http://www.reg2.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2554/ex/sea54.pdf

 

โครงการฯ เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต  =  ท่าพระจันทร์


ค่าหน่วยกิตแพงหรือไม่  = เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษ ค่าหน่วยกิตจะแพงกว่าภาคปกติ


สอบวิชาอะไรบ้าง และต้องอ่านเนื้อหาอย่างไรบ้าง  =  สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อาเซียนที่มีผลกระทบกับไทย ความรู้รอบตัวทั่วไป เป็นต้น


การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ =  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย


ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 สมัครได้หรือไม่   =  สมัครไม่ได้ เพราะโครงการฯ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน


โครงการนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร  =  “เรียนเกี่ยวกับ"สหวิทยาการ" หรือ interdisciplinary เกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เรียน "อาณาบริเวณศึกษา" หรือ area studies  เรียนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน เรียนเกี่ยวกับอุษาคเนย์ เรียนเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)เรียนจบแล้วสามารถไปทำงานด้านใดบ้าง
ไปเรียนต่อโท ต่อเอก ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศ งานสถานทูต งานกระทรวงฯ
งานสอน ครู/อาจารย์ งานท่องเที่ยว สายการบิน งานธุรกิจ งานสื่อมวลชน งานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ไปกันหลายทิศหลายทาง มีบัณฑิตจบไปแล้วประมาณ 600 คน SeasTU
ท่าพระจันทร์ มีอะไรให้แสวงหา ให้เก็บเกี่ยวมากมาย มากกว่า "กระดาษแผ่นเดียว"
ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะแสวงหา และร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือไม่ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)


 

15990

เข้าชม

18

ตอบกลับ

รับตรง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554

โพสต์เมื่อ 30/11/2553 10:35 | 0

ใครจะสอบ แนะนำให้ ฟัง  http://radio.mcot.net/fm965/programView.php?cliptype=161   อันนี้นะครับ จะเป็นรวมข่าวสารรอบบ้าน เรา   ผมก็ฟังบ้าง ( เสียงพิธีกรชาย เสียงพาหลับ )

โพสต์เมื่อ 30/11/2553 09:49 | 0

อยากเรียนมากมายคับ

โพสต์เมื่อ 30/11/2553 10:41 | 0
พี่กล้าพอจะทราบไหมครับ ว่า ปีที่แล้ว ยอดคนสมัครประมาี่นกี่คน
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 12:04 | 0
อันนี้ไม่ทราบอะครับ  แต่คิดว่าไม่เยอะ เพราะค่าเทอม   >...<
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 17:58 | 0
ค่าเทอม เท่้าไหร่อะครับ ที่บอกพิเศษ


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ..  ขอคำขยายความด้วยครับ
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 18:18 | 0
ประมาณ 30000 ค่ะ เพราะเป็นโครงการพิเศษ ค่าเทอมจะแพงกว่าภาคปกติค่ะ
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 22:26 | 0
เด็กปวช.สมัครได้ใช่ไหมคะ น่าเรียนมากโครงการนี้ ชอบพวกนี้อยู่แล้วด้วย ถึงค่าเทอมจะแพงไปนิดก็เถอะ
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 22:41 | 0
ปวช ได้นะครับ
โพสต์เมื่อ 01/12/2553 07:11 | 0
โรงเรียนในเขตภูมิภาค หมายความว่ายังไงหรอคะ
โพสต์เมื่อ 01/12/2553 14:03 | 0

ในเมื่อเด็กปวช.สมัครได้ งั้นลุยค่ะ อยากเรียน ๆ แต่ว่าน่าจะเรียนที่รังสิตนะ ท่าพระจันทร์ไม่ค่อยมีไรอ่า

โพสต์เมื่อ 05/12/2553 14:58 | 0
จำได้ว่าปีที่แล้วคนสมัคร พันกว่าคนเลยนะคะ

ท่าพระจันทร์สวยมากนะ พี่ยังชอบแอบไปเดินเล่นบ่อยๆ บรรยากาศดีมากค่ะ

รร เขตภูมิภาคน่าจะหมายถึง ทุกจังหวัดที่นอกจากกรุงเทพและปริ นะคะ ยังไงก็รอพี่ๆเอกSEAS

มาให้ขอมูลที่แน่ชัดกว่านี้นะคะ
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 21:37 | 0
พี่คะเวลาโอนเงินอ่ะค่ะ สรุปเราต้องโอน 700 บาทใช่มั้ยคะ รวมทั้งรัสเซียศึกษาด้วยก็ต้องโอนเงิน 700 บาท
โพสต์เมื่อ 11/12/2553 01:37 | 0
แล้วถ้าซิ่วละคะ เค้าจะรับสมัครมั๊ย ?
โพสต์เมื่อ 17/12/2553 01:34 | 0
เด็กซิ่ว รับสมัครเฉพาะคนที่อยู่ปี 1 คับ

มีข้อสงสัยโพสต์ไว้ได้เลยนะคับ เด่วมาตอบ

หรือจะส่งเมลล์หรือMSN มาถามก็ได้คับ moopanda_55(แอด)hotmail.com
โพสต์เมื่อ 19/12/2553 01:43 | 0
hiพี่เรียนSEAs อยู่และมีข้อมูลดี
รายละเอียดเตรียมสอบเข้าSEAs น้องๆสามารถคุยแนะแนวการสอบตรง กับพวก พี่ๆ โดยตรง จากเอก SEAs สาขานี้ได้โดยเฉพาะ หรือ คลิ๊กที่นี่ อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบตรงเข้าSEA ธรรมศาสตร์ http://www.triamdome.com/index.php?mo=3&art=490725 ให้แก่น้องๆได้นะค่ะ
โพสต์เมื่อ 19/12/2553 01:46 | 0
รายละเอียดเตรียมสอบเข้าSEAs น้องๆสามารถคุยแนะแนวการสอบตรง กับ พี่ๆ โดยตรง

จากเอก SEAs สาขานี้ได้โดยตรง หรือ

คลิ๊กที่นี่ อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบตรงเข้าSEA ธรรมศาสตร์

http://www.triamdome.com/index.php?mo=3&art=490725

ให้แก่น้องๆได้นะค่ะ
โพสต์เมื่อ 13/01/2554 22:11 | 0
มีสอนภาษาอะไรบ้างอ่ะครับ ? hi
โพสต์เมื่อ 28/11/2554 15:13 | 0
น้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าธรรมศาสตร์

ยังมีอีกโครงการดี ๆ จากมธ.มาแนะนำกันนะคะ"คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา" ค่ะ

สอบตรงเหมือนกับ SEAs เลย (สอบได้ทั้ง SEAs และ รัสเซียศึกษา)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมยังไงสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่


http://tutorrus.igetweb.com/ 


หรือหากมีข้อสงสัย แอ๊ดมาคุยกันได้นะคะ


[email protected] ยินดีให้คำปรึกษาน้อง ๆ ทุกคนนะคะ สู้ๆค่า