ประกาศผลสอบ โควตา มหิดล 2554

 

ตอนนี้ทุกคณะ ประกาศทางเว็บไซต์หลักแล้วนะครับ แนะนำให้เข้าอันนี้

http://www.student.mahidol.ac.th/admission/quota2011/online

 

สำหรับบางคณะ  ที่มี   หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชันกลาง  และหรือ กสพท

ถ้าน้องสัมภาษณ์  แล้วติด จะตัดสิทธ์ทันที ไม่ว่าน้องจะยืนยันสิทธ์ หรือไม่

แต่ไม่ได้ตัดสิทธ์รับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ถ้าสัมภาษณ์แล้วไม่ติด  ก็จะไม่ตัดสิทธ์แอดมิชชั่น และหรือ กสพท นะครับ

แต่ละคณะจะไม่เหมือนกันนะครับ