ประกาศผล สอบตรง มอ 2554 จ้า

 

ตรวจสอบผลคะแนนรับตรง ปีการศึกษา 2554 คลิกที่นี่

รายละเอียดอื่นๆ  และการเลือกคณะ   http://www.entrance.psu.ac.th/entpsu54/manual/index.html

............................................................

การเลือกคณะ   เลือกของ มอ ได้ 3 อันดับ  มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ 2 อันดับ  ( เลือกมหาวิทยาลัยอื่นจ่ายเงินเพิ่ม 200 บาท    โดยสามารถเรียงลำดับได้ตามความต้องการ   (  ไม่จำเป็นต้อง มอ 1-3 อันดับแรก )  แนะนำดูข้อมูลที่  http://www.entrance.psu.ac.th/entpsu54/manual/pdf/ManualSelect54.pdf

การเลือกมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น  ขอนแก่น หรือ เชียงใหม่ จะสังเกตุได้ว่า จำนวนคนรับน้อยมาก T__T    โดยส่วนตัวไม่แนะนำให้เลือก มหาวิทยาลัยเอกชนนะครับ ยกเว้น  คณะที่เกี่ยวกับสายการแพทย์ เช่น  พยาบาล


การเลือกคณะ ตั้งแต่วันที่ 6-11 ธันวาคมนี้เท่านั้น

อยากจะบอกว่า  มอ รับประมาณ 4500 คนนะครับ  แต่ คณะเด่น ๆ ดัง จริง ๆมีประมาณ 2000 คน  ( หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีกเหอะ ๆ )  แต่มีคนสอบตั้ง  27400 คนหนะ  แต่คิดว่าในนั้นคงมีติดรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปบ้างแล้ว

 

 

คะแนนย้อนหลัง  สามารถดูได้จากระเบียบการที่ได้ซื้อกันไปแล้วหรือ    http://www.entrance.psu.ac.th/entpsu54/manual/pdf/book54.pdf  หน้า 101 นะครับ

 

การรับสมัคร จะแบ่ง 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยกำหนดโควตาให้แต่ละกลุ่มจำนวนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรงตามลำดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2 จากวิธีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเล็กๆมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น