ประกาศผลสอบข้อเขียนลาดกระบัง

 

ประกาศผลลาดกระบัง

ประกาศผลสอบข้อเขียนลาดกระบังแล้ว เข้าไปดูกันเลยว่าใครติดคณะอะไรบ้างครับ  ติดแล้วอย่าลืมมาโพสต์บอกกันบ้างเด้อๆ

( คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศแล้วจ้า )

กดเลย

http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/passWriting.php