รับตรง รัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554

ทำไมต้องศึกษารัสเซีย
รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญโดดเด่นในหลายด้าน เช่น

1.เศรษฐกิจ ในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของรัสเซียนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน) มีสินแร่ต่างๆมากมาย ซึ่งที่อยู่ในอันดับโลกได้แก่
นิเกิล อลูมิเนียม ทองคำ เหล็ก และเงิน เป็นต้น นอกจากนี้บนพื้นแผ่นดินมีป่าไม้ถึง 23% ของโลก ในน่านน้ำรัสเซียมีทรัพยากรทางน้ำมูลค่ามหาศาล ซึ่งถ้าหากรวมมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียทั้งหมดในปัจจุบันเข้าด้วยกันจะมีมูลค่าประมาณ 55 ล้านล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัสเซียเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาทางอวกาศ จนสามารถส่งดาวเทียม(สปุตนิก) และนักบินอวกาศ (ยูริ กาการิน) ขึ้นไปในอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังจากนั้นได้มีการสร้างสถานีอวกาศและการสำรวจดารเคราะห์ต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีรัสเซียเป็นหนึ่งในสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกที่มีขีปนาวุธและระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
3.ภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน (ประชากรรัสเซีย 144 ล้านคน) นอกจากนั้นภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการของประเทศเครือรัฐอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ (อดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต) ดังนั้นผู้ที่รู้ภาษารัสเซียจึงสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ถึง 12 ประเทศ
 


ประเทศไทยนั้นมีเปิดสอนภาษารัสเซียอยู่2ที่คือม.ธรรมศาสตร์ และม.รามคำแหง และยังมีบางมหาวิทยาลัยกำลังให้ความสนใจในสาขานี้อยู่ซึ่งอีกไม่นานคงมีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดในสาขานี้เพิ่มขึ้น ประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นญี่ปุ่น อเมริกา ต่างก็เห็นความสำคัญในสาขานี้และเปิดกันมานานมากแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นยังมีผู้เชี่ยนชาญด้านภาษานี้น้อยอยู่โอกาสในการทำงานจึงมีสูงมาก และหางานได้ไม่ยากนัก

 

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก  

 

จำหน่ายใบสมัคร 24 มกราคม - 21มีนาคม 2554
รับสมัคร 15-18 , 21มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 28 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน 3 เมษายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2554
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน  2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 25  เมษายน 2554
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 27 - 29 เมษายน 2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 4 พฤษภาคม  2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 11 พฤษภาคม  2554

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1.  ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย
  การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย)
  และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

 

รายละเอียดทั้งหมด   http://www.russianstudies-tu.com/files/news_openreg54.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://www.russianstudies-tu.com

 

 • รัสเซียศึกษาเหมาะกับน้องๆที่มีลักษณะใด ?

- ชอบด้านการรัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (มีรุ่นพี่เคยบอกว่า จริงๆแล้วรัสเซียศึกษาตอนแรกจะตั้งที่คณะรัฐศาสตร์ แต่เห็นว่ามีภาษารัสเซีย เลยได้มาจัดตั้งในคณะศิลปศาสตร์ แต่ในความจริงแล้วเราเรียนคอ่นไปทางรัฐศาสตร์เยอะเอาการอยู่เหมือนกัน)

- ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ น้องจะได้อ่านประวัติรัสศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานอย่างสนุกสนาน !!!!

- ชอบด้านภาษา ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่น่าสนใจเหมือนกัน  และเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้ชื่อว่ายากอยู่เหมือนกัน คนในประเทศไทยที่มีความรู้ด้านภาษารัสเซียจึงยังมีน้อย เหมาะแก่น้องๆที่ชอบความท้าทายศึกษาภาษาใหม่ๆ ไม่เหมือนใคร ค่ะ(ถึงแม้ที่กล่าวไปจะบอกว่าเรียนการรัฐศาสตร์เยอะ แต่ด้านภาษาเอกเราก็มีการปรับหลักสูตรเปลี่ยนหนังสือภาษารัสเซียเป็นแบบใหม่ที่มีความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาภาษามากขึ้นแล้วนะคะ ไม่ต้องกล้วว่าจบไปจะพูดภาษารัสเซียไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความใส่ใจของตัวผู้เรียนด้วยนะจ๊ะ)

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฏหมาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรมรัสเซีย ก็มีให้ได้ศึกษากันอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประเทศรัสเซียจ้าา


 • คำถามยอดฮิตในใจน้องๆหลายๆคนที่ยังสงสัยว่ารัสเซียศึกษาชื่อเอกแปลกๆ เรียนภาษาแปลกๆใหม่ นี้จบไปจะสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง นี้เป็นตัวอย่างอาชีพที่พี่เอามาจากเว็ปโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาชีพในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองละค่ะ ว่าจะนำความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ให้ก่อประโยชน์อะไรตนเองและผู้อื่นอย่างไรค่ะ
   
   

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาเอกรัสเซียศึกษา

      ผู้ สำเร็จการศึกษาวิชาเอกรัสเซียศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ เช่นเดียวกับ
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในงานราชการ
-สามารถเป็นนักการฑูต
-เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
-เ้จ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
-เ้จ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆของรัฐของสถาบัน
-เป็นอาจารย์
-นักวิจัย
-ตำรวฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยว ทหาร
-เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ
ส่วนในงานเอกชนนั้น
-สามารถเป็นพนักงานสายการบิน
-พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ
-พนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ
-เจ้าหน้าที่สนามบิน
-เจ้าหน้าโรงแรม
-เ้จ้าหน้าที่ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ
-เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล -เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เ้จ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ