วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รับตรง รัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554

ทำไมต้องศึกษารัสเซีย
รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญโดดเด่นในหลายด้าน เช่น

1.เศรษฐกิจ ในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของรัสเซียนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน) มีสินแร่ต่างๆมากมาย ซึ่งที่อยู่ในอันดับโลกได้แก่
นิเกิล อลูมิเนียม ทองคำ เหล็ก และเงิน เป็นต้น นอกจากนี้บนพื้นแผ่นดินมีป่าไม้ถึง 23% ของโลก ในน่านน้ำรัสเซียมีทรัพยากรทางน้ำมูลค่ามหาศาล ซึ่งถ้าหากรวมมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียทั้งหมดในปัจจุบันเข้าด้วยกันจะมีมูลค่าประมาณ 55 ล้านล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัสเซียเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาทางอวกาศ จนสามารถส่งดาวเทียม(สปุตนิก) และนักบินอวกาศ (ยูริ กาการิน) ขึ้นไปในอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังจากนั้นได้มีการสร้างสถานีอวกาศและการสำรวจดารเคราะห์ต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีรัสเซียเป็นหนึ่งในสองมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกที่มีขีปนาวุธและระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
3.ภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน (ประชากรรัสเซีย 144 ล้านคน) นอกจากนั้นภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการของประเทศเครือรัฐอิสระซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ (อดีตสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต) ดังนั้นผู้ที่รู้ภาษารัสเซียจึงสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ถึง 12 ประเทศ
 


ประเทศไทยนั้นมีเปิดสอนภาษารัสเซียอยู่2ที่คือม.ธรรมศาสตร์ และม.รามคำแหง และยังมีบางมหาวิทยาลัยกำลังให้ความสนใจในสาขานี้อยู่ซึ่งอีกไม่นานคงมีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดในสาขานี้เพิ่มขึ้น ประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นญี่ปุ่น อเมริกา ต่างก็เห็นความสำคัญในสาขานี้และเปิดกันมานานมากแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นยังมีผู้เชี่ยนชาญด้านภาษานี้น้อยอยู่โอกาสในการทำงานจึงมีสูงมาก และหางานได้ไม่ยากนัก

 

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก  

 

จำหน่ายใบสมัคร 24 มกราคม - 21มีนาคม 2554
รับสมัคร 15-18 , 21มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 28 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน 3 เมษายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2554
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน  2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 25  เมษายน 2554
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 27 - 29 เมษายน 2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 4 พฤษภาคม  2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 11 พฤษภาคม  2554

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1.  ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย
  การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย)
  และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

 

รายละเอียดทั้งหมด   http://www.russianstudies-tu.com/files/news_openreg54.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://www.russianstudies-tu.com

 

 • รัสเซียศึกษาเหมาะกับน้องๆที่มีลักษณะใด ?

- ชอบด้านการรัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (มีรุ่นพี่เคยบอกว่า จริงๆแล้วรัสเซียศึกษาตอนแรกจะตั้งที่คณะรัฐศาสตร์ แต่เห็นว่ามีภาษารัสเซีย เลยได้มาจัดตั้งในคณะศิลปศาสตร์ แต่ในความจริงแล้วเราเรียนคอ่นไปทางรัฐศาสตร์เยอะเอาการอยู่เหมือนกัน)

- ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ น้องจะได้อ่านประวัติรัสศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานอย่างสนุกสนาน !!!!

- ชอบด้านภาษา ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่น่าสนใจเหมือนกัน  และเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้ชื่อว่ายากอยู่เหมือนกัน คนในประเทศไทยที่มีความรู้ด้านภาษารัสเซียจึงยังมีน้อย เหมาะแก่น้องๆที่ชอบความท้าทายศึกษาภาษาใหม่ๆ ไม่เหมือนใคร ค่ะ(ถึงแม้ที่กล่าวไปจะบอกว่าเรียนการรัฐศาสตร์เยอะ แต่ด้านภาษาเอกเราก็มีการปรับหลักสูตรเปลี่ยนหนังสือภาษารัสเซียเป็นแบบใหม่ที่มีความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาภาษามากขึ้นแล้วนะคะ ไม่ต้องกล้วว่าจบไปจะพูดภาษารัสเซียไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความใส่ใจของตัวผู้เรียนด้วยนะจ๊ะ)

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฏหมาย เศรษฐกิจ วัฒนธรรมรัสเซีย ก็มีให้ได้ศึกษากันอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประเทศรัสเซียจ้าา


 • คำถามยอดฮิตในใจน้องๆหลายๆคนที่ยังสงสัยว่ารัสเซียศึกษาชื่อเอกแปลกๆ เรียนภาษาแปลกๆใหม่ นี้จบไปจะสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง นี้เป็นตัวอย่างอาชีพที่พี่เอามาจากเว็ปโครงการรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาชีพในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองละค่ะ ว่าจะนำความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ให้ก่อประโยชน์อะไรตนเองและผู้อื่นอย่างไรค่ะ
   
   

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาเอกรัสเซียศึกษา

      ผู้ สำเร็จการศึกษาวิชาเอกรัสเซียศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ เช่นเดียวกับ
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในงานราชการ
-สามารถเป็นนักการฑูต
-เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
-เ้จ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
-เ้จ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆของรัฐของสถาบัน
-เป็นอาจารย์
-นักวิจัย
-ตำรวฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยว ทหาร
-เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ
ส่วนในงานเอกชนนั้น
-สามารถเป็นพนักงานสายการบิน
-พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ
-พนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ
-เจ้าหน้าที่สนามบิน
-เจ้าหน้าโรงแรม
-เ้จ้าหน้าที่ร้านอาหารสำหรับชาวต่างประเทศ
-เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล -เจ้าหน้าที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ เ้จ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ
 

10033

เข้าชม

39

ตอบกลับ

รับตรง รัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ 2554

โพสต์เมื่อ 05/12/2553 00:10 | 0
น่าสนใจ :)
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 01:26 | 0

เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือ รังสิตนะครับ =]

โพสต์เมื่อ 05/12/2553 01:32 | 0
ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซีย ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ

อีกอย่าง ค่าเทอมพอ ๆ กะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป่ะคะ

ขอบคุณค่า
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 10:51 | 0
รัสเซียศึกษาเรียนที่รังสิตค่ะ แต่ถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

จะเรียนที่ท่าพระจันทร์ง่ะ
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 13:59 | 0
ขอรายละเอียดเป็นไฟล์ .pdf ด้วยนะคะพี่กล้า
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 14:06 | 0
catcha ถูกต้องแล้วค่ะ รัสเซียศึกษา เรียนที่รังสิตค่ะ ทุกคณะส่วนใหญ่ใน มธ.ถูกย้ายมาเรียนที่นี้เกือบหมดแล้วจ๊ะ

เหลือแค่ 7 โครงการที่เรียนอยู่ท่าพระจันทร์มั้งคะ ถ้าจำไม่ผิด อิิอิ

-สำหรับพื้นฐานทางภาษารัสเซียไม่จำเป็นเลยค่ะ เพราะที่นี้เริ่มสอนตั้งแต่อ่านตัวเขียนตัวอักษร นับเลขกันเลย ทุกคนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จึงเริ่มเรียนพร้อมๆกันแหละจ้า ยกเว้น เด็ก AFS รัสเซียอย่างนี้ก็จะเทพมากเวลาเรียน 

แล้วก็อีกเรื่องสำคัญมากค่ะ

พี่กล้าคะ

ทางเว็ปโครงการประกาศวันอย่างเป็นทางการใหม่แล้วค่ะ
ตามนี้นะคะ


http://www.russianstudies-tu.com/files/news_openreg54.pdf

หรือเข้าเว็ปโครงการ แล้วเลื่อนลงมาดูตรงข่าวสารและกิจกรรมจะมีลิ้งค์กำหนดการค่

http://www.russianstudies-tu.com/


อยากให้พี่กล้าแก้ขอมูลตามนี้ด้วยนะคะ น้องๆจะได้ไม่ไปซื้อใบสมัครเก้อ

ขอบคุณค่ะ


 
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 14:14 | 0

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 7. หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 16:39 | 0
แก้ไขแล้วครับ >....<
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 17:48 | 0
สนใจค่ะ  แต่ภาษาอังกฤษยังไม่รอดเลยอ่ะ  บังเอิญนู๋ตกอังกฤษ  ถึงแม้จะพยายามแต่มันก็ไม่ค่อยดีอ่ะค่ะ  แต่ว่าอยากเรียนจัง  ภาษารัสเซีย *-*
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 19:58 | 0
น่าสนใจ แล้วเรียนเกี่ยวกับรัสเซียล้วนๆ เลยใช่ไหมค่ะ
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 20:15 | 0
ถ้าสอบ สอบอะไรบ้างคะ  แล้วต้องมีเขียนเรียงความรึป่าวคะ what
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 21:39 | 0
เวลาสมัครแล้วโอนเงิน 700 บาทเสร็จแล้วเราต้องเอาหลักฐานการสมัครไปยื่นที่คณะเองเลยหรอคะพี่ มีส่งทางไปรษณีย์ป่าวคะ
โพสต์เมื่อ 05/12/2553 22:07 | 0
ดูในเว็บมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่
จำหน่ายใบสมัคร 2 มกราคม - 21มีนาคม 2554
รับสมัคร 15 - 21มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 28 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน 3 เมษายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2554
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน  2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 25  เมษายน 2554
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 27 - 29 เมษายน 2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 4 พฤษภาคม  2554
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 11 พฤษภาคม  2554
โพสต์เมื่อ 06/12/2553 10:32 | 0
ค่ะเรียน ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเลยค่ะ

แนวข้อสอบปีก่อนภาษาอังกฤษ เป็นpassage 6-7 นะคะถ้าจำไม่ผิด

อีกส่วนเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัสเซีย ปีล่าสุดเป็นกากบาทหมดค่ะ

ปีก่อนมีเติมคำ กับเขียนเรียงความ

ปีนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเป็นแนวไหนนะคะ

สำหรับกำหนดการพี่คิดว่ายึดกำหนดการใหม่ล่าสุดจะดีกว่าค่ะ

ของน้องมันเป็นกำหนดการล่วงหน้าแล้วทางโครงการคงเปลี่ยนวันค่ะ

ยึดตามนี้ดีที่สุึดนะึคะเพราะเป็นหนังสือราชการ

http://www.russianstudies-tu.com/files/news_openreg54.pdf
โพสต์เมื่อ 06/12/2553 10:43 | 0
ต้องไปส่งที่ห้องโครงการรัสเซียศึกษา ตึกศิลปศาสตร์ มธ.รังสิต ค่ะ

แต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยมาส่งหลักฐานด้วยนะคะ

ที่สำคัญเตรียมหลักฐานไปให้ครบด้วยนะคะด้วยเจ้าหน้าที่จะให้กลับบ้านมาเอาใหม่นะปล.พี่แนะนำให้ไปสมัครตั้งแต่วันแรกๆที่เขาเปิดรับหลักฐานเลยค่ะ เผื่อวันหลังๆขาดตกอะไรจะได้แก้ไขทัน
โพสต์เมื่อ 06/12/2553 13:00 | 0

ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่อ่าคะ

แพงกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รึเปล่าคะ

ถ้าสอบนี่ สอบทั้งสองโครงการเลยได้ใช่ไหมอ่า

โพสต์เมื่อ 06/12/2553 13:53 | 0

ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ 06/12/2553 14:14 | 0
พี่คะให้พี่เอาหลักฐานไปให้ได้มั้ยคะ เพราะพี่หนูเค้าอยู่ลาดพร้าวอ่ะค่ะ ส่วนหนูอยู่นครปฐม หนูไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางเอาหลักฐานไปให้
โพสต์เมื่อ 07/12/2553 10:08 | 0

ค่ะ อยากถามว่า เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม หรือว่า 15 มีนาคม อ่ะคะ

what

โพสต์เมื่อ 07/12/2553 10:16 | 0
รับสมัคร  จริง ๆ 15 มีนาอะครับ

แต่ค่าซื้อใบสมัครได้ก่อน
โพสต์เมื่อ 07/12/2553 22:35 | 0

อยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องไปส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้นหรอคะ?

โพสต์เมื่อ 08/12/2553 19:46 | 0
นั่นสิคะ,,,,อยู่อญุ่ต่างจังหวัด ต้องเข้าไปส่งหลักฐานด้วยตัวเองเท่านั้นเหรอคะ ??

คือ...ช่องทางอื่นไม่ได้เหรอ ???

แหะ ๆๆๆ
โพสต์เมื่อ 15/12/2553 15:51 | 0
สวัสดีคับ พี่ก็เรียนเอกนี้อยู่ขอเข้ามาช่วยตอบนะคับ

สำหรับเรื่องค่าเทอม เทอมแรกเสียค่าแรกเข้า 10000 บาท รวมเป็น 35000 โดยประมาณ
เทอมที่สอง 25000 โดยประมาณเช่นกันคับ ^^

พี่ก็เด็ก ตจว.เหมือนกันคับ ตอนปีที่แล้วก็เข้ามาส่งที่ มธ รังสิตคับ
สำหรับหลักฐานการสมัครต้องเข้ามาส่งหลักฐานที่ทางโครงการเท่านั้นนะคับ
ที่สำคัญแต่งชุดนัดเรียน/นักศึกษา มาส่งใบสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นนะคับ
โพสต์เมื่อ 15/12/2553 21:51 | 0
พี่คะส่งทางจม.หรือ แฟกส์ได้มั้ยคะพี่ ไม่สะดวกมาจริงๆค่ะ
โพสต์เมื่อ 16/12/2553 18:37 | 0
หรือยังไงน้องลองโทรมาถามทางโครงการก็ได้ครับ ว่ามีทางอื่นอีกหรือเปล่า ^^
โพสต์เมื่อ 16/12/2553 20:00 | 0วิมานหมีขาว ณ แดนโดม ขอนำเสนอ
"All About Russian Studies Camp#3"
โดย นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวัสดีครับน้องๆ ทั้งที่กำลังเตรียมแอดมิชชั่นและลังเลในการเลือกทางเดินอนาคตของตัวเอง
ใจเย็นๆนะครับ เวลาจะช่วยตัดสินน้องๆเอง
ข่าวดีที่พี่จะนำมาบอกในวันนี้ คือ พวกพี่ๆ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
ได้จัดค่าย "All About Russian Studies Camp#3"
เพื่อให้น้องๆ รู้จัก ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสาขาวิชานี้
รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญและโดดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ
- ด้านภูมิศาสตร์ : เป็นประเทศที่กว้างใหญ๋ที่สุดในโลก
- ด้านเศรษฐกิจ : เป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน สินแร่ ทองคำ เหล็ก นิกเกิล อะลูมิเนียมและ เงิน)เป็นต้น
- ด้านประวัติศาสตร์ : ในอดีตรัสเซียมีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายประการ เช่น การปฏิวัติสังคมนิยมทำให้การปกครองระบอบของโลกแบ่งออกเป็น 2 ระบอบ คือ ประชาธิปไตย และ สังคมนิยม
(ปัจจุบัน รัสเซียได้เปิดประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้ว เป็นหนึ่งในประเทศที่ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติและเป็นมหาอำนาจคู่กับอเมริกา
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ขึ้นไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเป็นมหาอำนาจเทคโนโลยีการทหารและระบบ นิวเคลียร์ขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก
- ด้านภาษารัสเซีย : เป็น 1 ใน 5 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งผู้ที่รู้ภาษารัสเซียอยู่ทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน (ประชากรรัสเซีย 144 ล้านคน) ผู้ที่รู้ภาษานี้จึงสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ถึง 11 ประเทศ !

นี่แค่น้ำจิ้ม ถ้าน้องๆอยากรู้จักเมนูหลัก ค่ายนี้มีพร้อมเสิร์ฟแน่นอนครับ
- ประเทศรัสเซีย คือ?
- ภาษารัสเซีย สำคัญอย่างไร?
- ทำไมต้องศึกษารัสเซีย?
- สาขาวิชาภาษารัสเซีย แตกต่างกับ สาขาวิชารัสเซียศึกษาอย่างไร?
- มีงานทำหรือไม่ ในสาขานี้ (ขอแอบบอกนิด ว่าเยอะแยะมากมายครับน้องๆ)
- มีทุนการศึกษาต่อในประเทศรัสเซียในปริญญาตรี/โท/เอก หรือไม่ (สาขานี้น้องๆ สามารถเลือกได้ ! มากมายครับ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมค่าย : เป็นนักเรียน ม.4-ม.6 เท่านั้น! (เด็กซิ่วก็ได้นะครับ ไม่ว่ากัน!)
จำนวน : 120 คน (คัดเลือกจากใบสมัคร)
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : วันนี้ - 8 มกราคม 2554
วันประกาศผล ผู้ได้รับการคัดเลือก : 10 มกราคม 2554 (Facebook และ Webboard)
วันเข้าค่าย : วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2554 หนึ่งวันที่แสนคุ้มค่า
สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ดาวโหลดใบสมัคร : http://www.mediafire.com/?qxc0j8k65lwooxd
ส่งใบสมัครที่ : [email protected]
และที่สำคัญค่ายนี้ ฟรี!!!!!

สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่..
www.facebook.com (Search : All About Russian Studies Camp#3)
www.russianstudies.igetweb.com
www.russianstudies-tu.com
[email protected]
08-7166-8713 (P'BANKGAMO)
08-1152-9771 (P'TAEOUN)


ถ้าน้องๆสงสัยลองสมัครมาเข้าค่ายก็มีคำตอบและพูดคุยกับพี่ๆพร้อมทำกิจกรรมสนุกๆมากมายครับ ^^
โพสต์เมื่อ 17/12/2553 20:34 | 0
ปวช.ไม่ได้หรอคะ เพื่อนเค้าอยากเรียนรัสเซียอ่าค่ะ
โพสต์เมื่อ 18/12/2553 23:38 | 0

ไม่แน่ใจนะคับ ลองโทรถามทางโครงการดูนะ ^^

โพสต์เมื่อ 21/12/2553 15:58 | 0

พี่พี่ค่พ  หนูอยากเข้ามากจิงจิงค่ะ

แต่หนูไม่สะดวกไปเข้าค่ายอ่ะค่ะ
หนูอยากให้พี่พี่ช่วยแนะนำหนังสืออ่านให้หน่อยค่ะ เอาไว้เตรียมตัวสอบอ่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ 22/12/2553 21:04 | 0

ถ้าผม สมัคร ทั้ง รัสเซียศึกษา และ ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้หรือป่าวครับ วันสอบคนละวัน แต่วันประกาศผล พร้อมกัน  คือ จิงๆ อยากเรียน รัสเซีย และ ภาษาสเปน อ่าคับ เลย อยากสมัครทั้ง2

โพสต์เมื่อ 04/01/2554 17:47 | 0

เด้กซิ่ว สมัครได้เปล่าครับ

แล้วต้องยื่นใบลาออกจากมอก่อนเปล่าครับ

โพสต์เมื่อ 04/01/2554 18:01 | 0
เด็กซิ่วได้นะ

ยังไม่ต้องลาออก

ไว้สอบติดก่อน
โพสต์เมื่อ 13/01/2554 22:08 | 0
ศิลปศาสตร์ ภาษารัสเซีย กับ ศิลปศาสตร์ รัสเซียศึกษา อันไหนน่าเรียนกว่าอ่ะครับ ?
โพสต์เมื่อ 13/01/2554 22:29 | 0

ศิลปศาสตร์ ภาษารัสเซีย  ภาษาแน่นกว่าครับ

ศิลปศาสตร์ รัสเซียศึกษา   เป็นสหวิชาความรู้ ทั้งการเมือง ประวิติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ

 

โพสต์เมื่อ 22/01/2554 21:14 | 0

หนังสือที่แนะนำนะครับ^^
- รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม โดย อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และ สัญชัย สุวังบุตร

- การเมืองการปกครอง"รัสเซีย" โดยรศ. ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

- SURPRISE RUSSIA โดย เจษฎา ฉวีวรรณมาศ

- พรีเวียตรัสเซีย โดย ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์

- RUSSIA เรื่องเก่าที่เราคิดว่ารู้ โดย ภัทรัตน์ หงษ์ทอง

- ประวัติศาสตร์รุสเซียยุคโบราณ จนถึงปี ค.ศ. 1917 โดย สุปราณี มุขวิชิต

- ย่ำสนธยาโรมานอฟ โดย อ.ประทุมพร วัชรเสถียร

สมัครสอบได้ทั้งสองโครงการเลยครับ สอบติดค่อยเลือกที่อยากเรียนก็ได้ครับ

โครงการมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้ภาษารัสเซียมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ


 

โพสต์เมื่อ 27/03/2554 13:41 | 0
โค้งสุดท้าย! ติวสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา มธ. ปี 54
 
ตั้งแต่วันที่ 28- 30 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น.
หรือวันที่ 29-31 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 080-5905643
โพสต์เมื่อ 04/11/2554 15:32 | 0

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าโครงการรัสเซียศึกษา

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


http://tutorrus.igetweb.com/ นะคะ

พี่มีแนะนำหนังสือ และการเตรียมตัวสอบให้น้องๆนะคะ

สู้ ๆ ค่า น้องๆทุกคน :)) love

โพสต์เมื่อ 01/02/2555 19:23 | 0
พี่สอบเมื่อปีที่เเล้วเหมือนกัน ก็ติดนะ  อ่านหนังสือเอาเองง ก็ไม่ยากเท่าไหร่
เป็นความรู้พื้นฐานธรรมดา ภาษาอังกฤษก็เป็นบทความ  ใครสนใจอยากขอคำแนะนำ ก็เมลล์มาได้ที่ [email protected]
โพสต์เมื่อ 15/02/2555 21:22 | 0
น้องน้อยโหน่ง (คอมเม้นบน) ปีที่แล้วก็เรียนกับ TUTORRUS

ไม่ใช่หรอคะ? หนังสือที่อ่านก็ไม่ใช่ของพี่หรอกหรอคะ

ที่มาขอต้นฉบับชุดแรกแล้วบอกว่าหาย แล้วกลับมาขออีกชุดนึง...
abac